NatuurVrouw

Onder de naam NatuurVrouw wil ik informatie verstrekken en bewustzijn wekken betreffende Moeder Aarde, de Maan en de Natuur in relatie tot gezondheid en vrouw-zijn. Ik leef met het ritme van de natuur, de vier seizoenen, mijn eigen vrouw-ritme en de cyclus van de maan. Ik voel mij verbonden met het Keltisch erfgoed, waarin het vrouwelijk-cyclische leven de basis vormt. Veel kwaliteiten zijn er te vinden in de Noorse mythologie welke een onderdeel is van de Germaanse mythologie. De Edda, de goden en heldenliederen bevatten prachtige metaforen, die je kunt gebruiken op jouw pad van empowering en zelfheling.

De Griekse mythologie is gebaseerd op mannelijke energie en heeft een schat aan verhalen die spiegelen vanuit mannelijke krachten.

Vanuit mijn ervaring als moeder van 6 prachtige kinderen, mijn werk als autonoom klassiek homeopate, mijn ontmoetingen met vrouwencirkels en vrouwen van alle leeftijden, mijn eigen unieke vrouw-zijn en het crone-schap, wil ik dit delen met alle vrouwen, die ik ontmoet op mijn levenspad. Leven in jouw eigen natuurlijke vrouwelijke ritme, waarin jouw vrouwelijke en mannelijke krachten in balans zijn. Jouw natuurlijke vrouwelijke ritme volgen door mee te bewegen in het ritme van:

 • jouw 1e menstruatie/menarche en menstruatiecyclus
 • jouw hormoonritme
 • vruchtbaarheid en anticonceptie
 • een zwangerschap, geboorte en de 9 maanden van ontzwangeren
 • de overgang/menopauze
 • de oudere, wijze, sterke vrouw en het Crone-zijn

NatuurVrouw biedt counseling en coaching om jouw eigen unieke vrouwelijke ritme te (her) vinden. Zo kan jij weer in jouw kracht gaan staan. Dit kun je doen door de regie en verantwoording te nemen voor jouw leven. Door weer of nog meer te leren mee te bewegen in het ritme van de natuur, investeer je duurzaam in jouw eigen leven.

Het ritme van het seizoen geeft verbinding tussen het menstruatieritme en het maanritme. Overal in het leven vinden we het ritme van groei (lente), bloei (zomer), oogst (herfst) en rust (winter). Deze fasen vinden we terug in de menstruatiecyclus en ook in de maancyclus. Het menstruatieritme is jouw oer-ritme en dit is voor elke vrouw weer anders.

In vroeger tijden waren de vrouwen nog veel meer verbonden met het maanritme en hun menstruatie. Nu menstrueren vrouwen vaak korter of langer of onregelmatig, wat ervoor zorgt de cyclus niet meer overeen komt met de maancyclus. Jouw menstruatie weerspiegelt jouw balans of disbalans. Het maanritme is ook goed toe te passen na de menopauze, wanneer je crone-vrouw bent geworden. Ook al menstrueer je niet meer daadwerkelijk, de 4 menstruele fasen zijn terug te vinden in het maanritme en helpen jou zo op weg. Meer informatie over de seizoens- en maanritmes vind je onderaan deze pagina.

NatuurVrouw wil elke vrouw ondersteunen, die zichzelf verder spiritueel wil ontwikkelen. In NatuurVrouw nemen rituelen een belangrijke plaats in.
Het zijn handelingen die iets wat niet zichtbaar is, zichtbaar maken. Ze helpen jou een bepaald moment of een overgangsfase in je leven te markeren. Door het ritueel kun je dat bijzondere moment nog bewuster gaan beleven. Het bevat een heilig moment, het voelen en weten verbonden te zijn met het Geheel. Je stapt uit onze aardse tijd naar het tijdloze.

De rituelen bevatten symbolen met een bepaalde betekenis. Ze vinden hun oorsprong vaak in een cultuur of religie. Voor elk belangrijk moment in je leven kun je een ritueel maken en uitvoeren. Hierin kan je jouw kracht en intentie leggen. De vier elementen aarde, water, vuur en lucht kunnen net zoals de vrouwelijke en mannelijk energie een bijzondere plaats krijgen tijdens een ritueel. Aarde en water zijn vrouwelijke elementen. De mannelijke elementen zijn vuur en lucht.  Op veel manieren kunnen wij deze polariteiten en kwaliteiten dagelijks ervaren, in de natuur, in anderen en vooral ook in ons zelf. Zo kan je de vrouwelijke- en mannelijke krachten beter laten samenwerken. Het vijfde element Aether/ Ether of Spirit doordrenkt alles. Aether/ Ether komt vanuit het Grieks en wil zeggen: hemel, bovenlucht of middenstof. In het Welsh is het Nwyfre of LifeForce. Dit is de levenskracht, die door alle levende wezens stroomt. Zonder Nwyfre of Nyv is geen leven mogelijk.

Ik werk vanuit passie en onvoorwaardelijke liefde, holistisch en vrouw-gericht, vanuit het beeld van een oase. Veiligheid, geborgenheid en eigenheid zijn hierbij belangrijk. Ik maak gebruik van:

 • verschillende luister-en-spreekvormen
 • voice-dialoque
 • bio-energetica
 • visualisatie/meditatie
 • stilte
 • geniet/relaxmomenten
 • verhalen, legenden en sagen
 • boekenadvies
 • muziek (vocaal/instrumentaal)
 • thuisopdrachten, wanneer jij daar behoefte aan hebt. Deze opdrachten zijn volledig op jouw situatie afgestemd.
 • SacredJourneyMaker, dit is een praktisch aanreiking door spiegeling

NatuurVrouw is verbonden aan de praktijk voor klassieke homeopathie.

Een sessie van 30 minuten kost € 85,-

Een sessie van 60 minuten kost € 170,-

Vanuit NatuurVrouw ontwikkel ik vrouwencirkels, vrouwenleerwegen en de vrouwenleerweg-jaarcyclus. Hierin staat het leven vanuit een natuurlijk ritme met de maan, de seizoenen, de godinnen- en goden-archetypen en vooral jouw  vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten centraal.

Vrouwenkrachten zijn oerkrachten,
Pelgrimeren is lopend stilstaan,
Zoekend naar de wonderschone liefde voor jezelf,
anderen en de aarde.

 

DE VIER SEIZOENEN

De basis van het leven op Aarde is cyclisch, kijk maar naar de maan, je menstruatiecyclus en ook in de natuur draait alles om groei, bloei en verval. En dat zien we ook terug in de seizoenen. In de maatschappij waarin we leven zijn we niet meer afhankelijk van de seizoenen, zelfs niet voor onze landbouwproducten. We telen in verwarmde kassen of halen de boontjes uit en warm land. In de natuurreligies werden de seizoenen gekoppeld aan de landbouw: in de winter zaaide men in, in de lente kwamen de gewassen op om in de zomer tot volle wasdom te komen. De herfst was de tijd van oogsten en afsluiten om je in de winter weer voor te bereiden op het komende jaar.

Vanuit de Keltische (vrouwelijke) cultuur was het ritme gebaseerd op de twee zonnewendes op 21 maart en 21 september, wanneer dag en nacht even lang zijn. De lichte tijd begint op 21 maart, de donkere tijd op 21 september. Beide tijden hebben ieder een eigen energievorm. De lichte tijd is actief, brengt je naar buiten en laat je zonnekant zien. De donkere tijd is passief, richt je naar binnen en laat je onderbewuste zien.

In onze maatschappij maakt het niet meer uit of het eerder donker is, we doen gewoon het licht aan en we gaan door alsof het het hele jaar licht is. Hierdoor missen we het ritme van actief zijn, afgewisseld met perioden van rust en bezinning. Er wordt van je verwacht dat je altijd hard werkt en de focus van de maatschappij ligt voornamelijk op groei. De vier seizoenen zoals we die nu kennen lopen uit de pas met de energie van de natuur. 21 juni is de langste dag van het jaar en daarmee het hoogtepunt van de zomer ipv het begin. 21 december is de kortste dag van het jaar en daarmee het hoogtepunt (of dieptepunt) van de winter en niet het begin. Zo is het ook met 21 maart en 21 september. Dit betekent dat ieder seizoen eigenlijk 6 weken eerder begint dan wij nu aanhouden. De herfst begint dan eigenlijk rond 7 augustus en loopt tot ongeveer 6 november. De winter van 6 november tot 4 februari. De lente van 4 februari tot 5 mei en de zomer van 5 mei tot 7 augustus. Dit staat los van het weer. Het gaat om de energie en de lichtintensiteit van de zon.

Naarmate je je meer afstemt op de energie van de natuur, zul je de verschillen duidelijker gaan voelen en kun je er steeds gemakkelijker in mee bewegen. Dan ga je weer ontdekken hoe wijs het is om op Moeder Aarde af te stemmen. Je kunt dan ook beter regie in je agenda houden, door effectief te plannen en op tijd rust te nemen.

HERFST, OOGSTEN EN LOSLATEN

Na de uitbundige zomer, met regen en zon, zand en wind, komt de herfst en velerlei kleurscharkeringen. Moeder Aarde laat ons zien dat dit niet alleen de periode is van loslaten, zoals de bomen en struiken hun groen loslaten, echter ook de tijd van de oogst. In de natuur zijn de vruchten gerijpt. Zaden en noten zijn er volop. Alles waar in de loop van het jaar kracht, energie, tijd en liefde in is gestopt, laat zich nu zien, ruiken en proeven.

Wat is nu eigenlijk oogsten? Oogsten is verzamelen en binnen halen van wat er op het veld staat. In vroeger tijden werd de tijd van oogsten eerst aangekondigd.

In de verre omtrek hoorden de boeren de boerhoorn klinken. Eerst was er een vergadering en overlegde men welke dag en welk uur het oogsten kon beginnen.

Het graan, de rogge, het gerst en de haver, gezamenlijk hielp men elkaar, families, vrienden en buren oogsten samen. Oogsten wil ook zeggen het verzamelen van liefdegiften, voor een ander en ook zeker voor je zelf.

Ook werd in de vroegere tijd, zeker in Israël, de eerstelingen van de oogst geschonken aan de tempel. Het was een dankoffer, de priesters (in die cultuur waren er geen priesteressen) verzorgden de vruchten die werden gebracht.

Op de 7e dag was er geen oogstwerk. Mensen, dieren en Moeder Aarde mochten dan rusten. Zo was het ook met het Jubeljaar. In dit jaar was zaaien en oogsten niet de bedoeling. In het Sabbatsjaar was er rust voor de aarde. Alleen datgene mocht worden geoogst dat vanzelf was gaan groeien. Oogsten was niet toegestaan voor de eigenaar van het land. Wel voor die mensen die geen land bezaten, de gast en de vreemdeling in Israël.

Oogsten is dus kijken wat jouw eigen akker heeft voortgebracht. Wij kunnen alleen oogsten dat wat we hebben gezaaid. Daarom is een zaaiplan ook van essentieel belang. Na een jaar van werken mag je terug kijken naar jouw oogst.

Wat wil deze oogst jou zeggen, de vruchten die er nu liggen, hoe kan jij die gebruiken, proeven en eten? Zaaien en oogsten: zoveel vormen als mensen.

Niet hoeveel oogst je hebt verzameld is belangrijk, maar wat en op welke wijze je hebt kunnen oogsten en wat de vruchten jou brengen aan kwaliteit en innerlijke groei. Zo kun je blij jouw eigen oogst zegenen, door blij te zijn met wie jij bent en alles wat je hebt bewerkstelligd.

DE WINTER, STILTE

De winter is de tijd van verstilling in de natuur. Veel vogels zijn vertrokken naar warmere streken en de vogels die hier blijven houden zich stil. Andere dieren trekken zich terug in hun hol voor een (winter)slaap, graven zich in in de warme modder, zitten in een cocon, pop of ei. Vrieskou versterkt de stilte. Veel levensprocessen worden door de vorst stilgelegd. Water stroomt niet meer, sappen stromen niet meer en verrottingsprocessen liggen stil. Een sneeuwdek dempt de laatste geluiden. De natuur lijkt dood, maar in de aarde wordt het begin van nieuw leven voorbereid. Veel zaden kiemen al in december. De regenbuien van november in combinatie met de winterkou van december zijn nodig om de zaden te laten ontkiemen om in het voorjaar verder uit te kunnen groeien. Ook bij dieren zie je dit verschijnsel, bijvoorbeeld bij herten. Na de bevruchting in de herfst wordt een klein vruchtbegin gemaakt. Dit vruchtbegin gaat pas rondom kerst groeien. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de lengte van de dagen, die dan weer gaat toenemen.

In de winter is het donker en de nachten lijken eindeloos. Dit is het seizoen van het onderbewustzijn. Het ultieme vrouwelijke. Hier regeren het hart en de ziel. Het vraagt moed om hier te zijn. Voor veel mensen is het donker van de winter eng. We zijn in onze maatschappij te weinig gewend om met het vrouwelijke deel van de winter om te gaan. Hoe meer het vrouwelijke en het mannelijke in de maatschappij in evenwicht is, hoe minder mensen tegen het donker van de winter opzien. Integendeel, je kan het dan verwelkomen omdat het je de mogelijkheid geeft tot verstilling en rust. In de oude culturen haalden men de familieverbintenissen aan en vertelde men oude verhalen rondom het vuur.

De winter is dus een uitdaging en een kans om je angsten aan te kijken en oude patronen te onderzoeken. Een kans om er vanuit je lichtkant met liefde, mildheid en rust naar te kijken en zo nodig te transformeren. Angsten en zorgen over de toekomst leiden vaak tot piekeren, maar dit geeft geen werkelijke oplossing. Angsten kunnen je verlammen, waardoor je niet meer in staat bent om de nodige stappen te zetten in je ontwikkeling. Ook oude patronen kunnen je belemmeren in het zetten van stappen in je ontwikkeling. Ze kunnen beklemmend aanvoelen en je beroven van je vrijheid. Andere patronen kunnen je een gevoel van veiligheid geven. De winter is de tijd om oude patronen te onderzoeken en te voelen welke je wilt veranderen of los wilt laten en welke je wilt behouden en misschien wel wilt versterken.

De wintertijd is ook de tijd om uit te rusten en krachten op te doen om in de lente weer in actie te kunnen komen. Waar in de lichte tijd van het jaar het zonnevuur je helpt om in actie te komen en te blijven, moet je het in de donkere tijd van het jaar van je eigen innerlijke vuur hebben. Het is dus belangrijk om jouw eigen vuur brandende te houden. Wat heb jij daarvoor nodig? Meer rust door op tijd naar bed te gaan of ’s avonds niet meer van huis te gaan. Een studie om je voor te bereiden op plannen en acties die je in de lente wilt gaan uitvoeren. Regelmatig een paar uur sauna bezoek, een warm bad of gewoon iedere dag een half uurtje niets doen. Het lezen van een goed boek of je agenda minder vol plannen. Voel wat jij nodig hebt in de winterperiode en schenk dit dan ook aan jezelf. Als je jezelf zo onderdompelt in de rust van de winter, komen ook vanzelf de nieuwe ideeën en plannen voor de komende lente omhoog. Of misschien heb je die al, maar is het je nog niet helemaal duidelijk hoe je het vorm wilt gaan geven. Doordat bomen en stuiken in de natuur kaal zijn, kun je duidelijk hun structuren zien. Zo is dat ook met nieuwe plannen en ideeën. Je kunt nu de lijnen daarvoor uitzetten en ontbrekende zaken aanvullen. De bomen en de meeste struiken zijn nu kaal, echter binnen in werkt de sapstroom, de levenskracht door om zo in de lente weer tot ontluiken te kunnen komen.

DE LENTE, NIEUW LEVEN

De lente begint rond 4 februari en loopt tot ongeveer 4 mei volgens de natuurkalender. Moeder Natuur wordt wakker. Sapstromen komen weer op gang, de eerste bollen steken hun kopjes boven de grond. Ondergronds zwellen zaden op en maken zich klaar om op te komen. Dieren ontwaken uit hun winterslaap of keren terug uit warmere oorden. Vogels zijn druk bezig elkaar het hof te maken en de eerste lammeren worden geboren. Tenminste als Moeder Aarde in balans is. Want helaas zien we dat er verwarring is in de natuur. Vogels die zich in december gedragen alsof het februari is, narcissen die in bloei staan tijdens de kerst, het gras dat de hele winter door groeit. Veel insecten zoals muggen en vliegen hebben deze winter overleefd. Allemaal tekenen van disbalans die wij mensen veroorzaken door de manier waarop wij met Moeder Aarde omgaan. Zij spiegelt onze eigen disharmonie. Zij laat ons zien wat er gebeurt als we het cyclische van inspiratie, actie, reflectie en rust loslaten. Door slecht voor Moeder Aarde te zorgen, zorgen we ook niet goed voor onszelf. Gelukkig is Moeder Natuur zo wijs en mild om ons steeds opnieuw de kans te geven om dit te helen en het anders te doen. Iedere dag, week, maand, jaar, elk seizoen opnieuw. Dat is het cyclische en helende van leven in het ritme van de seizoenen van Moeder Natuur.

Lente, seizoen van versnelling, nieuw leven, opstarten en nieuwe avonturen ontdekken. Een wakker seizoen waarin veel kan gebeuren. Een seizoen waarin je je valkuilen en blinde vlekken kunt ontdekken door te kijken naar de irritaties die anderen in jou oproepen. Die weerspiegelen namelijk de stukken van jezelf die om aandacht vragen. Het seizoen waarin je op weg gaat naar je doel, droom of wens van dit jaar, van deze cyclus. Om dat doel te bereiken zul je eerst moeten zaaien. En daarvoor zul je duidelijk moeten hebben wat je te zaaien hebt. Wat heb je nodig om jouw doel, wens, droom of verlangen in de zomer te laten bloeien. Dat doel, die wens of droom heb je in het afgelopen seizoen kunnen ontdekken in je eigen diepte, jouw cauldron. Doordat je oude patronen hebt losgelaten, is er nu ruimte voor nieuwe dingen. Jouw innerlijke tuin heb je opgeschoond en er is nu een stukje vrij om jouw wens, droom, doel in te zaaien. Dat zaaiplan heb je duidelijk gekregen door het voorwerk dat je de afgelopen maanden in de winter hebt gedaan.

DE ZOMER, MAGIE

Volgens de vrouwelijke natuurkalender loopt de zomer van ongeveer 4 mei tot 6 augustus. In de zomer laat Moeder Natuur zich van haar mooiste kant zien. Bloemen bloeien en geuren uitbundig, soms bescheiden, soms in een explosie van kleur en geur. Rond deze bloemen is het een drukte van jewelste. Bestuivers zoals bijen, hommels en zweefvliegen doen zich te goed aan het lekkers dat de bloemen hen te bieden hebben. In ruil daarvoor bestuiven zij weer andere bloemen, zodat het bestaan van de plant wordt gewaarborgd.

Op 21 juni kun je heel lang van het licht genieten. Het is de langste dag van het jaar: Midzomer. Na deze dag gaan de dagen alweer langzaamaan korter worden. De natuur reageert op de veranderende lichtintensiteit. Na 21 juni maken bomen geen nieuwe blaadjes meer en planten groeien niet meer. Alle energie wordt nu gestoken in bloeien, zaadvorming en rijping. Iedere boom, plant en bloem geeft op eigen wijze expressie aan het zijn. Bloemvormen, kleuren en geuren zijn precies afgestemd om die dieren aan te trekken, waarmee de plant de meeste kans heeft op bestuiving of schrikken die dieren af die de plant kunnen beschadigen. Zo ontstaan er prachtige samenwerkingsvormen. Soms is het dagenlang heet. Veel kleuren vervagen, blaadjes en planten gaan slap hangen. De natuur vraagt om een ontlading en water. Hoe fijn is het dan als de hemel de Aarde trakteert op een heuse donderbui. Alles verfrist, blaadjes worden weer frisgroen. Met de ontlading van elektriciteit in de hemel, komt er ook weer energie vrij in de natuur en dat kun je voelen.

In de zomer draait alles om aandacht trekken, bevruchting en zaadvorming voor het volgende jaar. Het is het seizoen van vruchtbaarheid, overvloed, liefde en sensualiteit. Dit is het ultieme seizoen om onze zintuigen te stimuleren en te laten genieten. De bloemen, bomen, struiken en planten laten ons hun geuren en kleuren ervaren. De zon streelt ons met zijn warmte. Het water van de zee of de plas verkoelt en verkwikt ons. We kunnen luisteren naar de vogels die hun lied laten horen. Vrouwtjes die reageren op de roep van een mannetje. Weet je nog hoe het zachte zomerfruit proeft? Zoet, vol sappig.

De zomerenergie is een beetje dubbel: aan de ene kant vraagt het om actie en expressie. Dit zijn mannelijke kwaliteiten. Aan de andere kant is er het vrouwelijke stuk van rust en genieten van zon en water. De avonden zijn lang en als het mee zit kun je lekker lang buiten zitten. Alsof je na een dag werken een beetje vakantie hebt. Ook nu is het weer belangrijk om naar je innerlijke tuin te blijven kijken. Zoals in een echte tuin je constant alert moet blijven op onkruid, zal je dat ook in jouw innerlijke tuin moeten doen. Laat je het onkruid te hoog worden, dan worden de gewenste planten overwoekerd en zullen ze verdwijnen. Dat wat niet past bij jouw dromen, doelen en plannen en dat wat dit kan verstikken, dien je rigoureus te wieden. Dat betekent duidelijk zijn voor jezelf en naar anderen toe en “nee” zeggen als iets niet bij jouw dromen, doelen en/of plannen past. Soms moet je daarvoor zelfs dingen, oude patronen of relaties loslaten. Ruim op wat opgeruimd moet worden. Zo schep je ruimte voor nieuwe impulsen. Ook de zaailingen in jouw pot moet je blijven verzorgen en koesteren, net als datgene wat je in de lente voor jezelf hebt gezaaid om straks in de herfst te kunnen oogsten.

De zomer is ook een vakantieperiode. Tijdens de zomervakantie voel je je vaak vrij. Kijk eens wat maakt dat je je zo vrij voelt tijdens de vakantie. Wat is er anders dan in het dagelijkse leven? Wat kun je doen of laten om straks als de vakantie voorbij is, dit vrije gevoel wat meer te behouden?

 

MAANKRACHT

De periode waarin de maan rond de aarde draait, wordt over het algemeen onderverdeeld in 8 maanfasen:

 • de nieuwe maan
 • de jonge maansikkel
 • het eerste kwartier
 • de wassende maan
 • volle maan
 • afnemende maan
 • het laatste kwartier
 • de asgrauwe maan

 

Ik werk en verbindt mij met de vier maanfasen: de Donkere Maan, de Nieuwe/Wassende Maan, de Volle Maan en de Afnemende Maan. Zoals er in de natuur een cyclus is van opbouw, bloei, verval en dood, zo heeft ook de Maan een cyclus met 4 maanfasen. De Donkere Maan is de Maan die  niet zichtbaar voor ons is. Met de Nieuwe en Wassende ( toenemende ) Maan is er een maansikkel te zien, die in een week uitgroeit tot een halve Maan. Weer een week verder is de Maan vol om in de week daarna weer af te nemen tot een halve Maan. In de week hierop volgend wordt de Maan steeds kleiner om tenslotte weer onzichtbaar te zijn. Iedere maancyclus duurt 29,5 dagen. In ieder stadium heeft de maan een andere invloed op ons. Door je hier op af te stemmen, kun je deze invloed gebruiken om dingen in je leven en in jezelf te onderzoeken, los te laten of een plek te geven en nieuwe dingen vorm te geven.

De Donkere Maan is een goede periode om met iets nieuws te starten en/of ongewenste patronen of ongezonde gewoontes los te laten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door hetgeen je wilt loslaten op een papiertje te schrijven en in het vuur te verbranden. Met de Donkere Maan zet je ook neer waar je deze Maancyclus aan wilt werken, wat je wilt aanpakken, veranderen of waar je verder aan  wilt werken. Je zet je intenties neer voor de komende maancyclus. Dit kun je vorm geven door de avond van de Donkere Maan in gedachten of letterlijk stappen te gaan zetten. Bij elke stap voel en bedenk je de intentie of intenties die je wilt bewerkstelligen in de twee weken die voor je liggen. Droom je dromen met Donkere Maan in stilte. Gun jezelf rust en reflectie en luister met aandacht naar je eigen intuïtie.

De Nieuwe en Wassende Maan is de tijd van groei en opbouw. Je voelt je energie toenemen en alles wat je nu aanpakt heeft een goede kans van slagen. Het is nu de tijd om in actie te komen en bewust te kiezen wie je wilt zijn en wat je wilt doen. Laat je wensen horen en je kunt je naar buiten richten. Neem zelf de regie en het initiatief.

De Volle Maan heeft een  energie die op het hoogtepunt is. Dit kun je goed voelen. Dit kan een gespannen gevoel geven, maar ook (oude) emoties en gevoelens kunnen nu naar boven komen. Creativiteit stroomt en het is makkelijker om naar je intuïtie te luisteren. Een tijd voor het vieren van je successen en het volgen van je passie. Kijk van een afstandje naar jezelf en observeer wat je de afgelopen weken al bereikt hebt en waar je nog aan te werken hebt. Vier je eigen succes-momenten! Voel je dankbaar voor alles wat je al hebt weten te bereiken.

De Afnemende Maan  heeft een energie die steeds  minder gaat worden. De tijd om naar binnen te keren en over jezelf te leren. Onderzoek wat je nog hebt laten liggen en wat je de volgende maancyclus wilt aanpakken. Je energie neemt af en het is nodig om rustiger aan te doen. Nu is de tijd om op te ruimen en te reinigen, zowel in je huis als innerlijk. Zo ben je klaar om met  Donkere Maan de volgende cyclus te beginnen.
Dit is de basis van werken met de Maancyclus. Ieder jaar heeft 12 Manen. Ieder seizoen heeft 3 Manen. Zoals ieder seizoen haar eigen energie heeft, heeft iedere Maancyclus dat ook, passend bij het seizoen waar de Maancyclus in valt.

De Donkere Maan staat symbool voor de WinterTijd.

Gericht op je innerlijke zijn, rust en introspectie en verbonden met het element Aarde.

De Nieuwe en Wassende Maan staan symbool voor de LenteTijd.

Groei, opbouw, vruchtbaarheid met zicht op de buitenwereld en verbonden met het element Lucht.

De Volle Maan staat symbool voor de ZomerTijd.

Pure bloei, passie, dankbaarheid, vieren en nog meer ‘zijn’  in de buitenwereld en verbonden met het element Vuur.

De Afnemende Maan staat symbool voor de HerfstTijd.

Loslaten wat jou niet meer kan dienen, wat je niet meer nodig hebt. Meer rust nemen en je naar binnen gaan richten en verbonden met het element Water.

 

*Het ritueel met Donkere Maan kan het stappen zijn of het verbranden van een geschreven boodschap in het vuur. Natuurlijk kan je de geschreven boodschap ook wegzenden gevouwen in een bootjes-vorm op een buitenwater.

*Het ritueel met Volle Maan kan terugkijken zijn op de afgelopen twee weken. Wat voel en ervaar je wat nog meer aandacht nodig heeft en waar kan je blij en dankbaar voor zijn. Vier je mooie Zelf door je te  koesteren aan het vuur.

VROUWENLEERWEGEN

Vanuit NatuurVrouw geef  ik VrouwenLeerwegen. Dit zijn samenkomsten waar door uitwisseling, ervaren, visualisatie, creativiteit, natuurbeleving, ontmoeting en genieten van muziek de empowering van en door vrouwen wordt vormgegeven.

Een VrouwenLeerWeg bestaat uit 4 ochtenden (van 10-12 uur) of middagen ( van 13-15 uur) gedurende 4 aaneen gesloten weken en wordt gegeven op een prachtige natuurplek tussen Deventer en Zutphen. Met een groep van maximaal 6 vrouwen volgen we de gekozen VrouwenLeerWeg.

Kosten:  380,- euro, inclusief biologische thee/lekkers en syllabus.  Voor interesse kun je contact met mij opnemen via 06-12282854.  In overleg met de geïnteresseerde vrouwen zal ik de data en tijdstippen vaststellen.

In de lente start ik met de volgende VrouwenLeerWegen:

 • de Vrouwenwijsheid van jouw lichaam
 • de Natuurlijke menstruatie
 • de Natuurlijke seksualiteit en kundalini-energie
 • leven met Keltische magie

Andere VrouwenLeerWegen die ik geef:

 • de Natuurlijke zwangerschap en geboorte
 • de Natuurlijke kraam- en babytijd
 • de Natuurlijke menopauze en de CroneVrouw
 • leven in Balans met vrouwelijke- en mannelijke energie
 • leven met het Maanritme
 • leven met het Seizoenenritme
 • leven in je eigen Vrouw- en Manritme
 • de kracht van de Moeder-en Dochter-relatie
 • de Godinnenkrachten in elke vrouw

Voel je meer dan welkom bij deze VrouwenLeerWegen.

Ook begeleid ik vrouwencirkels in verbinding met het ritme van de maan. Dit is een jaarcyclus met een maandelijkse volle maan viering. Deze vieringen vinden op een prachtige natuurplek tussen Deventer en Zutphen plaats. Een aanreiking van de maandelijkse MaanWijsheid, met een ritueel, uitwisseling, bio-vegan-vega-maaltijdsoep/salade, biothee en bio-lekkers en de SacredJourneyMaker. Tijd: 17.30-19.30 uur. De kosten van deze jaarcyclus zijn 1235 euro.

Hartgroet,

Lia