Homeopathie voor dieren

De klassieke homeopathie kan en wil een geneeswijze zijn voor elk wezen, dus ook voor dieren. De klassieke homeopathie heeft een holistische benadering en kijkt naar het dier met de klacht in haar/zijn totaliteit. De klassieke homeopathie zal de levenskracht stimuleren om de harmonie en balans weer te herstellen. Door het remedievoorschrift wordt de veerkracht en levenskracht en het zelf-genezend vermogen aangesproken. Het achterhalen en begrijpen van de oorzaak is mijn uitgangspunt, want hier begint het verhaal.

Als een dier chronische klachten heeft ontwikkeld, zal het symptomen vertonen die mij als klassiek homeopate helpen de juiste homeopatische remedie  voor te schrijven. Omdat de klassieke homeopathie er op gericht is de vitaliteit van het dier te versterken, kan een betere kwaliteit van leven of een volledig herstel bewerkstelligd worden. Door de totale benadering van het dier, zowel mentaal, emotioneel als fysiek, leer ik het dier beter kennen. Ik verdiep mij ook in de achtergrond, de leefomgeving, de uitingsvorm van de klachten van het dier, de sociale vaardigheden en het karakter, de gevoeligheden en eventuele angsten. Want ook elk dier is uniek. Voor mij is een goede communicatie en samenwerking met de eigenaar van groot belang voor het herstelproces. In overleg met de eigenaar plan in bij dieren een huisconsult binnenshuis of buitenshuis. Door het dier in haar/zijn eigen omgeving te kunnen observeren, krijg ik vaak een completer beeld. Het dier voelt zich vaak het meest op haar/zijn gemak in de eigen leefomgeving. De behandeling van het dier start als volgt:

 • Ter voorbereiding op het huisconsult vraag ik de eigenaar Een handleiding daarvoor is hier aan te klikken.
 • Tijdens het consult gebruiken we deze biografie om de anamnese verder uit te werken. Deze duurt meestal 60-75 min.
 • Na het voorschrift zijn er contactmomenten via de telefoon, email of WhatsApp. Goede observatie en informatie over de veranderingen is dan erg belangrijk. Tevens plan ik een follow-up (30 min.) om het dier weer te zien en het remedievoorschrift verder te monitoren.
 • Na de follow-up is er uitwisseling over de verdere voortgang. Wellicht is er een herhaling van de remedie nodig of een ander voorschrift. Jouw dier zal door het symtomenbeeld laten zien wat het meest passend is. Daarop zal ik de behandeling afstemmen.

In Nederland is geen verwijzing nodig van een dierenarts om een klassiek homeopathische behandeling te starten. De Nederlandse wet heeft vastgesteld dat alleen dierenartsen een veterinaire diagnose mogen stellen. Ik stel een homeopathische diagnose. Daar waar nodig zal ik na afstemming met de eigenaar een overlegmoment hebben met een collega, die homeopathisch dierenarts is.

De klassieke homeopathie kan vaak een oplossing bieden bij acute en chronische klachten zoals:

 • Gedragsproblemen
 • Verwerken van trauma-ervaringen
 • Vruchtbaarheidsproblemen/ hormonale klachten
 • Luchtwegklachten
 • Maag-darmklachten
 • Huidklachten
 • Urinewegaandoeningen
 • Klachten van het bewegingsapparaat, zoals spier- en gewrichtsklachten, ouderdomspijnen en stijfheid
 • Neurologische klachten, zoals epilepsie
 • Klachten na een operatie
 • Klachten na vaccinatie