Mijn achtergrond en werkwijze

In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik praktiserend en heb de Praktijk voor Klassieke Homeopathie in Deventer met passie vorm gegeven.
Vanwege mijn medische achtergrond als A-verpleegkundige, studie Obstetrie Gynaecologie, Kindergeneeskunde/Kinderverpleegkunde, Psychologie, Psychiatrie en Oncologie heb ik het eerste jaar van mijn studie klassieke homeopathie vrijstelling gehad en studeerde na 5 jaar af.

Als basis voor mijn praktijk heb ik een oase voor ogen. Begrippen als vrijheid, rust, veiligheid en invoelend vermogen zijn voor mij belangrijk. Pré-conceptie, conceptie, zwangerschap, geboorte en de tijd voor moeder, vader en kind na de geboorte spelen een belangrijke rol in mijn praktijk. Dit komt mede omdat ik mij tijdens mijn studie verpleegkunde extra heb toegelegd op Verloskunde en Kindergeneeskunde. In 2002 heb ik mij kunnen specialiseren in Homeopathie en Verloskunde, wat een verrijking is geweest voor de praktijk en voor mijzelf.

De praktijk is een bron van inspiratie. Niet alleen omdat ik vrouwen, mannen, kinderen en hele families zie, maar mede omdat elk mens, klein en groot, zo uniek is. In mijn werkwijze en houding wil ik uitstralen, dat elke hulpvraag aandacht en begrip nodig heeft. In ziek-zijn en gezondheid kan de mens een weg vinden, die meer bewustwording kan geven. Zelfkennis en kennis van de wereld om ons heen, kan daarbij hulp bieden om zo vanuit vrijheid (op een verantwoorde wijze) nog meer jezelf te worden. Ik werk vanuit het vertrouwen dat jij jouw levenskracht kan hervinden. Homeopathie is dan de harmonie en de balans in jezelf herwinnen. Regie in jouw leven is dan pure liefde, vertrouwen, bewustwording, zelfherstel en groei en vooral geluk en dankbaarheid met wie jij ten diepste bent.
Omdat mijns inziens ons bewustzijn en onderbewustzijn een groot aandeel hebben in ziek-zijn en gezondheid, hebben de psychologie van Carl Gustav Jung (Zwitserse psychiater 1875-1961) en de Antroposofie (geesteswetenschap ontwikkeld door Rudolf Steiner) een betekenisvolle functie in mijn praktijk. Leven vanuit een natuurlijk ritme verbonden met Moeder Aarde en de Maancyclus met respect voor wat ons geschonken wordt, is een basisbegrip in mijn praktijk.
Ik ben lid van de werkgroep voor Klassiek Homeopaten te Apeldoorn en de werkgroep Zwangerschap & Geboorte in de stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn en Zutphen). Jaarlijks volg ik verschillende seminars om de ontwikkelingen in mijn beroepsgroep te blijven volgen. Tevens ben ik initiator van het collegiaal overleg/samenwerkingsverband van autonoom werkende Klassiek Homeopaten, Hart voor Homeopathie (HvH). Intervisie in de Stedendriehoek vind elke 6 weken plaats met het collectief Werkgroep Apeldoorn. Ten slotte kom ik 6 x per jaar samen voor overleg met een aantal college in het holistisch samenwerkingsverband Heart for Healing (HfH).

Ik werk met veel passie en ervaar de kracht van de homeopathie nog elke dag als helend en vernieuwend. Ik ben initiator van “ NatuurVrouw”, een VrouwenLeerWeg die wil leven en werken met de kracht en spiegelingen van Moeder Natuur en GrootMoeder Maan. Empowering van vrouwen en mannen door te leven in het ritme van de Natuur en met de kracht van de Maan geeft veel inspiratie. Het doorgeven en voorleven van de egalitaire verbindende kracht van de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten vind ik dagelijks een prachtig leerproces. Harmonie en evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energie is de basis van verbonden zijn met jezelf en met anderen om je heen. Ik geef de VrouwenLeerwegen in de vorm van coaching, counseling en empowering in vrouwencirkels, mannencirkels en Vrouw*ManCirkels. In de vrouwencirkels betreffende de natuurlijke menstruatie, het hormoonritme, de zwangerschap, de geboorte en het eerste levensjaar van het kind en de moeder. In de mannencirkels betreffende empowering van de man, de man en hormonen en de PenoPauze. Ik schrijf elke LeerWeg zelf en combineer dit met een wekelijks blog op mijn website. Ik werk met het Keltisch, Germaanse en Griekse gedachtengoed, de Jungiaanse psychologie met de archetypes, de Antroposofie en tevens met de magische wijsheid vanuit Druidry. Momenteel volg ik in Engeland de opleiding tot Druidess. Ik ben gehuwd en een gezegende Moeder van zes prachtige kinderen en Nain, wat is Welsh voor Oma. van  lieve een kleinzoon.

 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Per 25 mei 2018 is deze wet van kracht. Hierin is vastgelegd:

  • hoe therapeuten een patiëntendossier aanleggen
  • waarom er een dossierplicht is
  • hoe patiënten hierover geïnformeerd worden
  • wie toegang hebben tot de patiëntendossiers
  • hoe de  patiëntendossiers beveiligd zijn

Alle hieruit voortvloeiende maatregelen en te nemen acties zijn in de praktijk doorgevoerd.