Autonome klassieke homeopathie

ONTWIKKELINGEN IN HOMEOPATHIELAND

Al langere tijd zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande in homeopathieland. Momenteel betreft het met name de eisen, die aan de beroepsgroep gesteld worden vanuit zowel de zorgverzekeraars als het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport. Dit geldt overigens voor alle beroepsgroepen in de alternatieve/ complementaire gezondheidszorg.

HOE HET OOIT BEGON

Toen ik in 1993 mijn praktijk als klassiek homeopaat vorm ben gaan geven en mij aansloot bij de beroepsvereniging (toen de BKH ), kenmerkte de doelstelling van de beroepsvereniging zich door inhoudelijke ondersteuning van de klassiek homeopaat en de uitoefening van dit prachtige beroep zoals:

 • het opstarten en monitoren van de opleidingen
 • het ontwikkelen van nascholing
 • begeleiding van studenten en beginnend homeopaten
 • het stroomlijnen van het ontwikkelde beroepsprofiel
 • internationale uitwisseling met collega-klassiek homeopaten
 • visitatie vanuit het eigen vakgebied
 • het supporten van nationale en internationale homeopathie onder andere door seminars

DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN

Tegenwoordig ligt de nadruk op het eisenpakket dat vanuit zorgverzekeraars en het Ministerie gesteld wordt. Het betreft hier dan vooral eisen van controlerende aard, die middels de beroepsvereniging (ook andere dan de NVKH) en overkoepelende organisaties geborgd moeten worden. Echter worden er ook eisen gesteld van inhoudelijke aard. Sinds 2017/2018 oefenen de zorgverzekeraars invloed uit  op de volgende onderdelen van de praktijkvoering:

 • welke klachten/ziektebeelden de klassiek homeopaat nog mag behandelen
 • verplicht digitaal patiëntendossier
 • verplichting om behandelovereenkomst af te sluiten tussen patiënt en homeopaat. In geval van kinderen onder de 16 jaar moeten beide ouders de behandelovereenkomst tekenen, ook in geval van een niet positieve relatie tussen de ouders.
 • controle en intervisie zal plaatsvinden door organen, die niet werkzaam zijn vanuit de klassieke homeopathie, maar vanuit de reguliere geneeskunde. De schoenmaker gaat dus bepalen, hoe de bakker zijn brood moet bakken.

AUTONOME KLASSIEK HOMEOPATE

Dit alles leidt voor mij tot een niet-werkbare situatie, waarin ik als klassiek homeopate niet meer de inhoudelijke keuzes kan maken, die voor jou als patiënt wenselijk/noodzakelijk zijn. Daarom heb ik besloten per 1 januari 2017 als autonoom klassiek homeopate verder te gaan en niet meer aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging.

Ik ben aangesloten bij :

 • collegiaal overleg / werkgroep Apeldoorn
 • collegiaal overleg / werkgroep Zwangerschap & Geboorte
 • collegiaal overleg / samenwerkingsverband van autonoom werkende klassiek homeopaten Hart voor Homeopathie (H.v.H.)
 • Collectief Alternatief Therapeuten (CAT)
 • holistisch samenwerkingsverband Heart for Healing ( H.f.H.)

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU ?

De enige verandering die er voor jou is, is dat je niet langer beroep kunt doen op een aanvullende verzekering betreffende vergoeding van mijn consulten. Nu is het zo, dat de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar is, dat de vergoedingen voor alternatieve consulten steeds meer teruggedraaid worden. Deze tendens zal zich voortzetten. Ik adviseer dan ook om goed af te wegen of een aanvullende verzekering nog wel rendabel is of dat de extra premie niet beter gebruikt kan worden om zelf het consult te betalen.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE BORGING VAN DE KWALITEIT VAN DE ZORG?

De borging van de kwaliteit van de homeopatische behandeling zal niet anders worden als autonoom homeopate,nl:

 • uitgaande van het beroepsprofiel van de klassieke homeopathie
 • werken volgens de afgelegde eed van Hippocrates
 • regelmatige nascholing
 • intervisie door en met collegae
 • bescherming van persoonsgegevens en privacy
 • 24/7 bereikbaarheid

Mocht er in de toekomst een beroepsvereniging ontstaan, die zich niet afhankelijk van de zorgverzekeraars opstelt, maar zich enkel bezig houdt met kwaliteitsborging en het uitoefenen van duurzame klassieke homeopathie, dan zal ik dit positief ondersteunen.

SAMENVATTEND

Door de keuze die ik heb gemaakt, kan ik met passie, kwaliteit en expertise werkelijk persoons-gericht blijven werken voor een ieder die wil genezen en helen op een duurzame wijze, nu en in de toekomst.

Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de jaren die ik als klassiek homeopate werkzaam ben en voel mij gezegend in alles wat ik heb mogen leren en heb mogen bijdragen door de klassieke homeopathie. Mijn keuze is een proces geweest van inventariseren, bezien, afwegen en durven los laten in vertrouwen.

Echter aan deze dwingende en niet-humane regels, waarin een ieders vrijheid in geding komt , kan ik mij in jouw belang niet conformeren. Ik nodig je uit samen op weg te gaan met als doel duurzame heling voor jou en andere dierbaren om je heen.

AUDE SAPERE (om met Samuel Hahnemann te spreken):

“DURF TE GELOVEN, DURF TE WETEN, DURF ZELFSTANDIG TE DENKEN, DURF TE HANDELEN.”