Homeopathische HolisticLifeCoaching

Deze vorm van counseling en coaching gaat uit van de eigen veerkracht, het zelfgenezend vermogen, de uniekheid van elke mens, elke situatie, elk bedrijf, elk team, elk gezin, elke familie en elke constellatie van mensen.

Similia Similibus Curentur : Het gelijke met het gelijksoortige genezen.

Het gelijksoortigheidsprincipe heeft twee pijlers :

De crisis van de genezing
Als een mens of dier uit balans is en ziek wordt kunnen er klachten (dit zijn symptomen) ontstaan. De symptomen zijn de signalen dat er disfunctie en disharmonie is. Deze symptomen hebben een verhaal en brengen iets tot uitdrukking wat aandacht vraagt. Deze uitdrukking is de genezingscrisis en een poging van de mens of het dier om genezen en heling in werking te zetten. Door deze symptomen niet te onderdrukken maar als sleutels te gebruiken om de meest passende counseling/coaching te genereren, stimuleert de Homeopathische HolisticLifeCoaching tot een van binnenuit duurzame weg van persoonlijke ontwikkeling die weer kan leiden tot transformatie en harmonie.

De gelijksoortige ziekten
Samuel Hahnemann heeft het homeopathisch principe structureel in een theoretisch en praktisch systeem samengevat. Dit heeft hij beschreven in twee belangrijke boeken: Het Organon en De Chronische ziekten. Hierin beschrijft hij ook dat er zich sterkere en zwakkere ziektes kunnen manifesteren.  Dus ook sterkere en zwakkere manifestaties en items van disbalans. De gelijksoortige ziekten, patronen, of herhalende situaties, zijn de vormen van ziek-zijn, die zich steeds op een zelfde manier uitdrukken. De locatie van het uitdrukken ligt dan in een ander orgaan/orgaansysteem. De “locatie” kan ook een steeds herhalend bepaald patroon,  een levenssituatie of een terugkerend item zijn. Een fysiek voorbeeld hiervan zijn waterpokken, koortsuitslag en gordelroos. Op psychisch gebied kan dit een bepaalde rode draad zijn die zich van tijd tot tijd in iemands leven laat zien. De basis ervan is uiteindelijk de oorzakelijkheid, echter de rode draad kan zich soms voordoen in verschillende “jasjes” of situaties die in grondbeginsel dezelfde boodschap hebben. Wanneer iemand een bepaalde ziekte in het symptomenbeeld laat zien en een gelijksoortige sterkere ziekte komt hier overheen, dan zal de zwakkere ziekte samen met de laatst ontstane sterkere ziekte verdwijnen. Zo kunnen dus psychische diepe trauma’s in een verwerkingsproces, de mildere vormen die eerder hebben plaats gevonden meenemen in het proces van healing.

Holisme is voor mij een belangrijke visie om vanuit te werken. Ik bezie de mens, het dier als één geheel. Alle gevoelens, verlangens, symptomen, gedachten en emoties zijn met elkaar verbonden. Zij werken met elkaar, beïnvloeden elkaar en staan niet op zichzelf. Samen vormen zij de balans, het evenwicht, de harmonie in JOU. Jouw lichaam is een uiterlijke manifestatie van je mooie Zelf. Hoe jij je voelt, denkt en wenst geeft een “vertelling” van jou. Het prachtige aan het lichaam is dat het nooit kan liegen, jouw lichaam geeft een signaal als er disbalans ontstaat en een boodschap aandacht vraagt. Naar dit totale en gehele verhaal gaat mijn aandacht uit en dat ben JIJ.

Tevens werk ik vanuit het egalitaire gedachtengoed, waarin de verbinding van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten een basis in het Leven zelf is.

De Jungiaanse Psychologie en de Antroposofie met de temperamentenleer en een mens en kindbeeld wat uitgaat van zowel de geestelijke, spirituele als energetische en lichamelijke wereld vormen voor mij een bron van inspiratie.

Homeopathische HolisticLifeCoaching gaat vooral over JOU!

Wat heeft in jouw leven transformatie of heling nodig? Wat heb jij nodig om het Pad van Ontwikkeling en Transformatie te gaan lopen? Wie of wat zou jou tijdens dit AVONTUUR kunnen brengen bij jouw eigen Licht en Schaduw? Wat heb jij hier heel praktisch in het dagelijkse leven voor nodig? Wie ben jij, wie wil jij zijn of nog meer worden of blijven? Wat wil jij jezelf toewensen? En tenslotte hoe wil jij in je eigen stralende Kracht en Licht gaan staan?

De Homeopathische HolisticLifeCoaching omvat een persoonlijk traject in gezamenlijke afstemming en professionele aanreiking van wat nodig is voor jou, voor jullie, het team, het bedrijf, een gezin of familie.

Vanuit een eerste sessie die een uur zal duren, inventariseren we door een gesprek wat het issue is of ontdekken we dit. Vervolgens zal er door afstemming en aanreiking vanuit mijn expertise een Pad van Ontwikkeling gestart worden. Het aantal sessies wat nodig is blijft natuurlijk een persoonlijk gegeven en is ook afhankelijk van verschillende factoren. Een persoonlijke situatie vraagt weer om een andere benadering, dan een issue in een team of een steeds terugkerend familiekarma. De vervolgsessies die een half uur of desgewenst een uur duren stemmen we in overleg samen af. De ervaring leert dat een sessie per week of om de week een basisritme geeft om de kwaliteit en toepasbaarheid van de stappen die je dan zet goed vorm te geven.

Ik ben ambulant en autonoom therapeute, zowel klassiek homeopate als geschoold in medisch deelgebieden. Ik studeerde onder andere Psychologie en Psychiatrie. Verder volgde ik courses in Holisme en Healing, Reiki en Druidry.

De sessie kan plaats vinden vanuit een ambulante situatie, dus een HuisSessie, als NatuurSessie op verschillende verstillende plekken in de natuur in Zutphen-Warnsveld-Deventer en omgeving. Tevens per BeeldBelSessie en een TelefonischeSessie.

De eerste sessie vindt doorgaans plaats als een HuisSessie.

*Eerste Sessie aan Huis: één uur € 170,- sessie met aanreikingen in de vorm van een Journeymaker voor gedurende een week. Een JourneyMaker is een aanreiking in de vorm van een verwerkingsopdracht met stap voor stap een verdieping.

*VervolgSessie met de keuze van een HuisSessie, NatuurSessie, BeeldBelSessie of een TelefonischeSessie: één uur € 170,- of een half uur € 85,- , ook de VervolgSessie bevat een JourneyMaker.

Voor verdere info bel gerust op 06-12282854, tijdens mijn telefonische spreekuren op de di-do-vrijdag van 9.30u-10.00u.

Warme groet,

Lia.