De periode van zwangerschap, geboorte en het eerste levensjaar is een intensief proces voor de vrouw, partner en de baby. Alhoewel in principe iedere vrouw in staat is dit proces op eigen kracht te volbrengen, is het soms nodig om stimulans en ondersteuning te geven. Een vrouw is in deze periode gevoeliger, zowel fysiek als psychisch. Als er chronische of acute klachten ontstaan, kan de homeopathie hierin van waarde zijn.
Als klassiek homeopate begeleid ik de vrouw en het kindje tijdens de zwangerschap, geboorte en de tijd er na. Dit doe ik vanuit een holistische visie. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar de lichamelijke klachten, maar dat het ook belangrijk is hoe de vrouw zich emotioneel en qua energie voelt. Ik kijk dus naar de hele zwangere, barende vrouw, de eenheid van lichaam, psyche, geest, ziel en energie. Het begeleiden van de vrouw en haar partner tijdens de pré-conceptie (bv.problemen met vruchtbaarheid) de zwangerschap, tijdens de geboorte en kraamtijd heeft al vele jaren mijn bijzondere passie. Omdat de homeopathische remedies geen bijwerkingen hebben, is er veel mogelijk voor moeder en kind als er klachten ontstaan.

Ervaring heb ik onder andere opgedaan door:

 • De opleiding Klassieke Homeopathie.
 • De opleiding Homeopathie en Verloskunde.
 • Het homeopathisch begeleiden van zwangere vrouwen en geboortes in mijn praktijk.
 • Samenwerking met vroedvrouwen rondom zwangerschap en tijdens de geboorte.
 • Initiator en coaching betreffende prénatale psychologie, informerend over het bewust omgaan met het ongeboren en pasgeboren kind.
 • Ervaringsdeskundige, coaching en counseling van de natuurlijke baringshouding en de onderwatergeboorte.
 • Ervaringsdeskundige en begeleiding van ouders/gezin met een Stille Baby.
 • Fungeren als Doula: de ‘ dienende vrouw’. Vanuit liefde, betrokkenheid, invoelend vermogen, wijsheid en kennis coaching en counseling geven in de zwangerschap, tijdens en na de geboorte.
 • NatuurVrouw: counseling en coaching mindfulness, mirroring en empathie in een natuurlijke leefwijze en ritme voor alle vrouwen. Liefde voor jouw eigen vrouw-zijn, thuiskomen in jouw prachtige lichaam, bewustwording, aandacht en acceptatie van jouw vrouwelijke en mannelijke energie en kracht. Leven met het natuurlijke ritme van Moeder Natuur, Moeder Maan en de cyclus van de Seizoenen. Een natuurlijke menstruatie, natuurlijke zwangerschap-geboorte-kraamtijd, de natuurlijke menopauze, het crone-schap (de wijsheid van de niet meer menstruerende vrouw) en het natuurlijke levensafscheid supporten jouw unieke vrouw-zijn en geven jouw inzicht, lering en onvoorwaardelijke liefde voor jouw eigen levenscirkel.
 • De kracht en wijsheid die mij is geschonken tijdens de zwangerschappen en geboortes van onze zes kinderen.
 • Opleiding Verpleegkunde A, werkervaring en specialisatie Obstetrie /Gynaecologie en tevens Kindergeneeskunde/Kinderverpleegkunde.
 • Samenwerking met de staf Gynaecologie bij opname van zwangere vrouwen en tijdens het homeopathisch begeleiden van het geboorteproces in het ziekenhuis.

In praktische vorm ziet de begeleiding tijdens de zwangerschap en geboorte er als volgt uit:

In de zwangerschap zie ik de vrouw tijdens een consult en is de begeleiding van constitutionele aard, tenzij de situatie acuut is. De constitutie is de staat (lichamelijk-psychisch-mentaal-energetisch) van jou als mens, toen je geboren werd in combinatie met wat verworven is tijdens jouw leven.
In de zwangerschap hebben we te maken met twee mensen, moeder en kind. Zij reageren op elkaar. Deze twee-eenheid is ook van belang bij het voorschrijven van de remedie. Als ik een hulpvraag krijg tijdens de geboorte, is dit eigenlijk altijd acuut. Ook als van te voren al de wens is kenbaar gemaakt voor homeopathische begeleiding tijdens de geboorte. Ondanks mijn kennis van het geboorteproces, zowel de natuurlijke als pathologische baring, ben ik tijdens de geboorte enkel aanwezig voor de homeopathische begeleiding. Het heeft mijn voorkeur op de achtergrond aanwezig te zijn, tenzij anders gewenst is of ik intensief heb te observeren vanuit homeopathisch oogpunt. Over het algemeen is het nodig, dat ik meerdere uren tijdens de geboorte aanwezig ben om het proces te kunnen observeren en zo nodig de behandeling te kunnen begeleiden en het remedievoorschrift te monitoren. Aanwezigheid tijdens de geboorte wordt van te voren goed door- en afgesproken en is afhankelijk van de mogelijkheid om andere afspraken in de praktijk te verzetten en een eventuele grote reisafstand. Indien de geboorte ’s avonds of ’s nachts zal plaatsvinden, heb ik ook rekening te houden met privéomstandigheden. Uiteindelijk wil ik natuurlijk elke barende vrouw, haar partner en het ongeboren kind homeopathisch begeleiden. Elk kind komt nu eenmaal op een eigen tijd en elke vrouw baart in haar eigen ritme en uniekheid.

 

BEWUSTE ZWANGERSCHAP EN NATUURLIJKE GEBOORTE

SPIEGELS

Kinderen zijn de spiegels van ons leven. Zij bezitten een bepaalde wijsheid, die zij met ons delen, als wij daar voor open staan. Vanuit die wijsheid vertellen zij ons, wat zij zelf nodig hebben om te groeien, maar vaak ook wat wij nodig hebben om dichter bij onszelf te komen. Deze innerlijke wijsheid is een waardevol bezit van elk kind in wording. Daarom is het zo belangrijk het wordingsproces van een kind in zoveel mogelijk harmonie te laten plaatsvinden. Dit proces begint al bij de kinderwens. Hier wordt de basis van het nieuwe leven gelegd. Vanuit het bewustzijn dat het ongeboren en pasgeboren kind een volwaardig mens is, kunnen we met een andere blik kijken naar de ontwikkeling van dit nieuwe leven.

BEWUST ZWANGER

In de jaren zeventig werd het bewustzijn geboren, dat het ongeboren kind geen hulpeloos, passief wezen is, maar een nieuwsgierig en leergierig mensje. De ervaring leert dat het kindje tijdens de zwangerschap open staat voor alle vormen van communicatie. Het reageert op geluiden, stemmen, gevoelens, aanraking en muziek. Al deze indrukken neemt het mee in de ontwikkeling. Ze zijn bepalend voor hoe het kindje de buitenwereld ervaart. Daarom is het juist zo belangrijk dat ouders het kindje in deze periode positieve ervaringen meegeven. Zorgen, angsten en twijfels van voorbijgaande aard zullen door het kindje niet als negatief ervaren worden. Echter emoties van chronische aard zullen van invloed zijn op de ontwikkeling. Rust en evenwicht zijn belangrijk tijdens de zwangerschap. Yoga, haptonomie, zwemmen, muziek en zang, wandelen, meditatie, sacraal dansen, etc. kunnen hieraan bijdragen.

 

 

NATUURLIJKE GEBOORTE

Het geboorteproces neemt een geheel eigen plek in tijdens de eerste levensfase van een kind, ook al staat het niet los van de zwangerschap. De geboorte is niet enkel de weg die het kindje aflegt naar het aardse. Dit proces is ook van grote betekenis voor de verdere vorming van het gevoelsleven van het kindje. Het is van wezenlijk belang, dat dit proces samen met de ouders op een evenwichtige, intense en eigen manier wordt beleefd. Het is wenselijk dat het geboorteproces zo natuurlijk mogelijk verloopt en dat het contact tussen moeder en kind niet onnodig wordt verstoord. De veiligheid die het kindje vanuit de moederbuik ervaart, kan dan ook op deze nieuwe weg herkend worden, waardoor het kindje de wereld in vertrouwen tegemoet kan treden.

UC, UNASSISTED CHILDBIRTH, FREEBIRTH

Deze vorm van geboorte is de meest basale oervorm. Het wil zeggen dat de vrouw thuis haar kindje baart zonder enige interventie van een vroedvrouw of huisarts. De barende vrouw volgt haar eigen koers in het proces, samen met de baby. Soms participeert een partner of vriendin in het proces. Een vrouw die in volledig contact en verbondenheid met zichzelf en haar kindje is, weet van nature welke houding ze kan aannemen en hoe mee te bewegen in het geboorteproces.
Voor meer informatie :

 • Unassisted Childbirth Third Edition 2016 by Laura Kaplan Shanley, available on Amazon.
 • Ina May Gaskin, de Moeder van de authentieke verloskunde, informerend over de natuurlijke thuisgeboorte. Voor verdere info: Spiritual Midwifery, Spirituele vroedkunde van Ina May Gaskin.

BABYTIJD

Het eerste levensjaar is onlosmakelijk verbonden met de zwangerschap en de geboorte. Je zou als het ware kunnen zeggen, dat na negen maanden zwangerschap er nog sprake is van negen maanden ‘ontzwangeren’. Anders gezegd: deze negen maanden zijn nodig om de intense relatie tussen moeder en kind langzaam te transformeren naar meer zelfstandigheid.

PRENATALE PSYCHOLOGIE

Over de psychologie van het ongeboren kind zijn een drietal belangrijke boeken geschreven.

 • “Het geheime leven van het ongeboren kind” van Thomas Verny en John Kelly. Een opzienbarend boek, waarin het pionierswerk van Verny in de prenatale psychologie de “rode draad” vormt. Veel info over de emotionele ontwikkeling van het ongeboren kind aan de hand van onderzoeken en casuïstiek. Onomstotelijk wordt bewezen van welk groot belang de indrukken van buitenaf zijn op de ontwikkeling van het kind.
 • “Hoe de psyché ontstaat. Ons zieleleven voor en na de geboorte” van Ludwig Janus. Een boek over het belang van het zieleleven, opgetekend aan de hand van voorbeelden vanuit de geschiedenis en de hedendaagse situatie. Janus geeft een beknopte introductie van de prenatale psychologie, waarin het zielenleven zijn oorsprong vindt. Ook schrijft hij over de gevolgen van verstoring van de ontwikkeling van het zielenleven tijdens de zwangerschap of de geboorte en wat hiermee gedaan kan worden. Een boeiend en praktisch boek voor hulpverleners en geïnteresseerden.
 • “Goed geboren worden” van David Chamberlain.
  In dit boek wordt een duidelijk beeld geschetst van de ontwikkeling van het ongeboren kindje, zowel fysiek, psychisch, mentaal als spiritueel. De essentie van dit boek wordt gevormd door de geboorte-ervaringen van kinderen m.b.v. hypnose naverteld. Deze verhalen pleiten voor een bewuste en open houding van ouders en hulpverleners tot het ongeboren kind.

 

HOMEOPATHISCHE GEBOORTEBEGELEIDING

Deze begeleiding ziet er als volgt uit:

 • Een acute consultatie rondom de aanvang van het geboorteproces en daadwerkelijke ondersteuning en aanwezigheid tijdens het geboorteproces daar waar nodig.
 • Eventueel telefonisch contact
 • Overleg met vroedvrouw en/of andere discipline
 • Kraambezoek met nagesprek
 • Kosten homeopathische geboortebegeleiding € 995,00

Wat er buiten valt:
Als een geboorte zich uitspreidt over meerdere dagen, zal ik in overleg extra uren in rekening moeten brengen ( € 60,00 per 30 min.).
Reiskosten( € 0,30 per km. ) en reistijd ( € 60,00 per 30 min.).

Het remedievoorschrift/voorschriften bij een geboorte vindt altijd tijdens een consult plaats en niet via de telefoon. Dit in belang van een zo zorgvuldig mogelijke en persoonlijk homeopathische begeleiding.

 

DE HOMEOPATHISCHE REMEDIE

Doordat de remedies (bij een juist voorschrift) geen bijwerkingen hebben, zijn ze goed toepasbaar in deze bijzondere periode. Op fysiek-, psychisch-, emotioneel- en energetisch niveau kunnen de klachten gekeerd worden, omdat het zelf genezend vermogen wordt gestimuleerd. De klachten kunnen dan zonder onderdrukking (blijvend) verdwijnen. In dit proces kan de partner een belangrijke ondersteunende rol vervullen.

INDICATIES VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Mijn ervaring is dat klassieke homeopathie bij onderstaande indicaties vaak een helende werking kan hebben. Overigens is deze lijst niet volledig.
Tijdens de zwangerschap

 • onvruchtbaarheid
 • voorkomen van een vroeggeboorte
 • problemen in de hormoonhuishouding
 • migraine
 • misselijkheid en zuurbranden
 • hoge bloeddruk/bloedarmoede
 • bekkeninstabiliteit
 • blaasontsteking/candida-infectie
 • jeuk en eczeem
 • stuit- of dwarsligging van de baby
 • te heftige/pijnlijke kind bewegingen
 • sterke/verdrongen emoties
 • depressiviteit/angsten

Bij aanvang of tijdens de geboorte:

 • begeleiding/nazorg van een vroeggeboorte/stille baby
 • serotiniteit (te lang durende zwangerschap)
 • weeën komen niet op gang
 • weeën zwakte/ineffectieve weeën
 • ontsluitingsproblemen
 • zeer pijnlijke (rug)weeën
 • problemen met de nageboorte ( achterblijven van de placenta)
 • sterke emoties/angsten
 • Na de geboorte:
 • begeleiden/nazorg van een vroeggeboorte/stille baby
 • zeer pijnlijke en overheersende naweeën
 • gevolgen van moeizame geboorte
 • gevolgen van een keizersnede
 • problemen na inknippen/hechtingen
 • voor een duurzaam en sneller herstel
 • ontlasting- en urinewegproblemen
 • problemen met de borstvoeding
 • pijnlijke tepels/tepelkloven
 • (dreigende) borstontsteking
 • sterke emoties/angsten
 • postnatale depressie
 • het stimuleren van vitaliteit en veerkracht na het geboorteproces

Voor de baby:

 • moeilijke start/moeizame ontwikkeling
 • gevolgen van een moeilijke geboorte
 • aanhoudend huilen
 • problemen met drinken of weigeren van de borstvoeding
 • veel spugen/darmkrampjes
 • slaapproblemen
 • huidproblemen
 • ontstoken oogjes
 • navelontsteking
 • problemen bij tandjes krijgen
 • homeopathische begeleiding bij vaccinatie/klachten na vaccinatie

 

Jij

Jouw kleine handjes reiken tot diep in mijn bestaan,
Jouw heldere oogjes spreken van de aardse weg die jij wilt gaan.
Jouw handjes zijn gaan groeien, je oogjes vertellen wijs,
ik ben hier op aarde gekomen , ik ben op reis.
Onderweg ben ik vaak leerling, en meester soms een tijd,
waarin ik mag spiegelen voor wie wil WETEN en is bereid.
Ik huppel, ik dartel , ik speel en ik ren.
Ik wil nog meer worden wie ik ten diepste ben.
Zo reiken dus mijn open handen uit naar jouw en mijn bestaan,
zodat wij samen verder op ons aardse pad in LIEFDE kunnen gaan.

 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon