Kinderen laten in hun puurheid vaak zo duidelijk zien, wie ze zijn en wat ze dwars zit. Baby’s en kleine kinderen, die nog niet met woorden praten, vertellen ons op hun eigen wijze hun verhaal in de vorm van huilen, lichaamstaal en non-verbale communicatie. Bij het ziek-zijn van jouw kind biedt de klassieke homeopathie een natuurlijke benadering, een totale en milde benadering om het ziek-zijn te begeleiden. De vorm van het ziek-zijn, bv een ontsteking of kortademigheid met benauwdheid, wordt niet onderdrukt. De weerstand en de algehele gesteldheid van het kind worden gestimuleerd om weer in balans te komen.

In het kinderconsult vind ik het belangrijk een vertrouwen op te bouwen met het kind en de ouders/verzorgers. D.m.v. spel bouw ik vertrouwen op met de peuter, kleuter en het jonge kind. Ik vraag voor het kinderconsult een levensbiografie van het kind te mailen. Deze informatie wordt tijdens het consult gebruikt tezamen met eventuele verdere vragen over jouw kind. Zo nodig wordt bepaalde informatie later per telefoon uitgewisseld.

Een handleiding voor het schrijven van een kinderbiografie is hier aan te klikken.

 

Zowel acute als chronische klachten bij kinderen zijn met klassieke homeopathie effectief en duurzaam te behandelen.

Acute klachten:

 • Oorpijn met/zonder koorts
 • Vormen van griep
 • Problemen met tanden krijgen
 • Buikpijn en spijsverteringsklachten
 • Ongelukken en andere vormen van trauma, zoals kneuzingen en verwondingen
 • Acute caraklachten met benauwdheid
 • Pseudokroep

Chronische klachten:

 • Huilbaby’s
 • Bedplassen
 • Voedselintolerantie
 • Allergieën
 • Cara met terugkerende verkoudheid, astma en bronchitisklachten
 • Hoofdpijn bij schoolgaande kinderen
 • Spijsverteringsklachten met diarree of constipatie
 • Groei- en ontwikkelingsstoornissen
 • Huidklachten, verschillende vormen van eczeem
 • Lage weerstand
 • Auto-immuunziekten bij kinderen zoals Juveniele Idiopatische Artritis (JIA), chronische ontsteking van de gewrichten
 • Klachten ontstaan tijdens of na vaccinatie

Psychische klachten bij:

 • Kinderen die pesten of gepest worden
 • Hoog gevoelige kinderen
 • Hoogbegaafde kinderen/super intelligente kinderen
 • Hyperactieve kinderen
 • Temper tantrums: kinderen die terugkerende driftbuien hebben
 • Hechtingsproblemen
 • Kinderen met angsten of fobieën
 • Kinderen met dwangklachten
 • Overprikkelde en onzekere kinderen
 • (onbegrepen) Verdriet
 • Problemen met studeren of bepaalde vakken zoals rekenen of lezen

In mijn praktijk gaat mijn aandacht veel uit naar kinderen met zogenaamde gedragsproblemen, die inmiddels vele afkortingen en benamingen hebben gekregen, zoals ASS (Autisme Spectrum Stoornis: de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme), klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS, ADHD, ADD.

In mijn benadering van het totale unieke kind werk ik met datgene wat het kind laat zien in haar/zijn eigen puurheid. Een vermoede/gestelde diagnose via het DSM-5, het handboek voor psychiaters is dan van secundair belang.

Ook ontmoet ik in mijn praktijk veel Nieuwetijdskinderen, Sterrenkinderen, Indigokinderen en Kristalkinderen. Deze unieke kinderen (elk kind is overigens uniek voor mij) hebben met hun intuïtieve, wijze en sterke verbinding met de natuur en de kosmos (en grote gevoeligheid/overgevoeligheid) een begeleiding nodig, die niet onderdrukkend is. Koestering en een positieve benadering van de kwaliteiten van deze kinderen is zo belangrijk, juist omdat zij ons als volwassenen nog veel hebben te leren. Vaak hebben deze kinderen bepaalde fysieke/psychische kenmerken en soms ook klachten die een grote impact hebben op hun dagelijks leven en dat van de rest van het gezin. Juist omdat deze kinderen soms zo gevoelig zijn en in hun uniekheid veel hebben te schenken, kan de klassieke homeopathie heling, balans en harmonie brengen door een persoonlijke en liefdevolle benadering zonder oordeel. Helaas krijgen deze kinderen te vaak een andere diagnose vanuit het DSM-5.

Hoogbegaafde kinderen en super intelligente kinderen worden vaak met elkaar verward. Super intelligente kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. Hoogbegaafde kinderen hebben ook een IQ van 130 of hoger en hebben vaak een creatief brein en een grote dosis aan doorzettingsvermogen. Bij deze kinderen is het onderpresteren op school door verveling en geen passend lesaanbod aan de orde, waardoor ze weleens als lui betiteld worden. Ook deze kinderen nemen een unieke plek in. Ze hebben vaak hoge idealen, die kunnen leiden tot perfectionisme.

JONGEREN

Jongeren/pubers hebben hun eigen unieke ontwikkeling, waarin jouw eigen ding doen en het hebben van verbinding met een peer-group erg belangrijk kan zijn.

Toch is het mijn ervaring dat veel jongeren zich eenzaam en onbegrepen voelen.

De klassieke homeopathie kan voor jou een stimulans en steuntje in de rug zijn, doordat ik persoonlijk werk en jij mag zijn wie jij bent. Je bent goed zoals je bent. Wellicht zijn er issues die aandacht vragen op fysiek, energetisch, mentaal of psychisch niveau. Daar kunnen we samen aan gaan werken door te inventariseren en af te stemmen wat jij nodig hebt om weer in evenwicht te komen. De klassieke homeopathie kan jou zo supporten in het weerbaarder en sterker worden vanuit jouw eigen KRACHT.
Het samen uitwisselen in het consult is altijd vertrouwelijk. Alleen in overleg met jou zal ik dit met je ouders/verzorgers delen. Fijn als jij alleen of samen met jouw ouders/verzorgers de handleiding voor de levensbiografie wilt invullen.

Klassieke homeopathie geeft ondersteuning bij:

Fysieke klachten:

 • In-doorslaapproblemen
 • Menstruatieklachten
 • Klachten bij/door bepaalde anticonceptie zoals bv de pil, spiraaltje
 • Hoofdpijn
 • Chronische moeheid en duizeligheid
 • Hyperventilatie
 • Huidproblemen zoals verschillende vormen van eczeem/acné
 • Klachten ontstaan tijdens/na drugsgebruik zoals paddo’s, XTC, wiet en hasj.
 • Mentale en psychische klachten:
 • Concentratiestoornis
 • Examenvrees/black-outs
 • Depressieve gevoelens/verdriet/isolatiegevoelens
 • Angsten/fobieën
 • Hyperactiviteit
 • Pestgedrag/gepest worden
 • Grensoverschrijdend gedrag/roekeloosheid/extreem gedrag
 • Eetstoornissen, o.a. anorexia en boulimia
 • Wanneer gewenst voer ik coaching/mindfulness gesprekken met jongeren over :
 • Sexualiteit en relatie
 • Anticonceptie
 • Spiritualiteit en religie
 • Trauma en verliesverwerking
 • Vrouwelijke- en mannelijke energie
 • Wereldbeeld-levensvragen
 • Sociale media
 • Studie-jobcoaching

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon