Donderdag 28 mei 2020

Veel mensen zijn niet bekend met het feit dat ook via een klassiek homeopatische behandeling getracht kan worden toch zwanger te worden. Of de behandeling slaagt is afhankelijk van de oorzaak van de (sub) onvruchtbaarheid en het vinden van de meest passende remedie.
Er kan sprake zijn van endometriose, een hormoonstoornis, verklevingen aan de eileiders en/of eierstokken of van afwijkend cervixslijm. Er zijn echter ook veel vrouwen waarbij de zwangerschap uitblijft zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor aanwezig is, zowel bij haar als ook bij haar partner.
De meest voorkomende hormonale afwijking bij vrouwen is PCOS oftewel Poly Cysteus Ovarium Syndroom. Deze vrouwen ontwikkelen in de eierstok meerdere follikels, die niet of moeilijk tot groei en ovulatie komen. Dit wordt veroorzaakt door een hormonale disbalans. Op deze manier ontstaan er onderontwikkelde vochtblaasjes, die men ook wel cysten noemt.
Normaal gesproken is het zo dat de hersenen een hormoon produceren dat eierstokken aanzet tot het ontwikkelen van een eicel ( FSH= Follikel Stimulerend Hormoon). De onrijpe eicellen rijpen op die manier uit tot een eiblaasje (follikel).
De follikel gaat op haar beurt oestrogeen produceren. Oestrogeen is een hormoon dat er voor zorgt dat het baarmoederslijmvlies groeit. Tevens remt het de afgifte van FSH. Tegelijkertijd zet oestrogeen aan tot afgifte van een ander hormoon namelijk LH (= Luteiniserend hormoon). Als de vrouw zo ongeveer in het midden van haar cyclus is, zorgt LH er voor dat er een eisprong plaatsvindt.
Na deze eisprong gaan de eierstokken progesteron aanmaken. Dit hormoon zorgt er voor dat het baarmoederslijmvlies verder groeit, zodat een eventuele bevruchte eicel zich kan innestelen. Is er geen sprake van bevruchting, dan gaat de hoeveelheid oestrogeen en progesteron in het bloed omlaag, zodat het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten. Het gevolg daarvan is de menstruatie. Doordat het oestrogeen afneemt, wordt de afgifte van FSH niet meer geremd en begint het proces opnieuw.
Een vrouw met PCOS maakt teveel oestrogeen aan, waardoor de FSH vorming wordt geremd en de LH-afgifte wordt gestimuleerd. Dat is de reden dat de follikel zich niet verder kan ontwikkelen. Er zal geen eisprong plaatsvinden. De follikel blijft aanwezig en wordt een cyste. Soms komt een eitje wel tot ontwikkeling, alleen gebeurt dit te langzaam. Dit heeft tot gevolg dat er een onregelmatige cyclus zal zijn en een verminderde vruchtbaarheid.


In de reguliere geneeskunst bestaat de behandeling vaak uit het voorschrift van Clomid (anti-oestrogeen) om op die manier te trachten een eisprong uit te lokken. Als het langdurig wordt toegepast kan resistentie optreden.
Ook kan men kiezen voor hormooninjecties met FSH. Deze methode is gebonden aan de cyclus van de vrouw. Ook kan men trachten de cysten weg te branden. Een risico kan zijn dat er verklevingen optreden.
Een andere optie is IVF (= In Vitro Fertilisatie) dat zoveel wil zeggen als een bevruchting in glas. De bevruchting vindt dus buiten het lichaam plaats. Voorafgaand aan de IVF dient men dagelijks geïnjecteerd te worden met hormonen (LHRH-hormoon), (soms via neusspray).
IVF kan ook een aantal risico’s hebben:
 Infectiegevaar
 Bloeding t.g.v. het per ongeluk aanprikken van een bloedvat
 Overstimulatie oftewel OHSS. Er treedt een sterk gezwollen pijnlijke buik op door ophoping van vocht in de eiblaasjes.
 Een verhoogde kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Als men IVF toepast is er een verhoogde kans op een vroeggeboorte. Zo rond de 20% eindigt in een spontane vroeggeboorte.
Behalve IVF kan men ook kiezen voor ICSI-behandeling ( Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie). Hierbij gaat men hetzelfde te werk als bij IVF, alleen de procedure in het laboratorium is anders. Bij ICSI wordt slechts één enkele zaadcel met een pipetje direct in het celplasma van de eicel gebracht.

 

 

Een overzicht:
PCOS > hormonale disbalans > moeilijke ontwikkeling van de follikels in de eierstokken > geen of zeer moeizame eisprong of ovulatie > de onderontwikkelde follikels worden cysten (Een cyste is een holte in het lichaam die gevuld is met lucht, vocht of andere lichaamsstoffen ).
Vanuit de hersenen > FSH-hormoon > onrijpe eicellen rijpen tot eiblaasjes of follikels > follikel produceert Oestrogeen >wat zorgt voor de groei van het baarmoederslijmvlies > Oestrogeen remt ook de afgifte van FSH > Oestrogeen zet aan tot het hormoon LH > zorgt voor de eisprong of ovulatie > na de ovulatie gaan de eierstokken het hormoon Progesteron produceren > waardoor het baarmoederslijmvlies nog meer kan groeien en klaar is voor innesteling van een eventueel bevrucht eitje > geen bevruchting dan > de waarden van de hormonen Oestrogeen en Progesteron dalen in het bloed > baarmoederslijmvlies wordt afgestoten > MENSRUATIE > Oestrogeen neemt af > FSH wordt dus niet meer geremd en het proces begint opnieuw.
PCOS :
• Teveel aan Oestrogeen
• FSH is dan geremd
• LH afgifte gestimuleerd
• Follikel kan zich niet ontwikkelen
• Geen eisprong of een zeer langzame ontwikkeling
• Follikel wordt een cyste


Als klassiek homeopate kijk ik niet alleen naar het gegeven van de onvruchtbaarheid. Vanuit het homeopathische principe schrijven we immers voor op totaliteit. Problemen met zwanger worden grijpen heel diep in in het leven (de gemoedstoestand) van de partners. De relatie kan onder druk komen te staan, men kan zich incompleet of minderwaardig gaan voelen of er ontstaat een depressie. Het leven loopt immers wel even anders dan dat men zich had voorgesteld. Een toekomstdroom kan waarschijnlijk niet of met moeite en alleen door medisch ingrijpen verwezenlijkt worden en dat is een bittere pil om te slikken. Daarom zal ik ook altijd naar het mentaal-emotionele-vitale-energetisch deel van zowel de vrouw als de man kijken. De oorzakelijkheid vinden en begrijpen is een belangrijk gegeven. Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn een heel emotioneel gebeuren. Slaagt de therapie of niet. Mensen gaan een onzekere tijd tegemoet. Er kan een vroeggeboorte optreden en ook de behandeling met hormonen kan als zeer onprettig worden ervaren. Het proberen zwanger te raken wordt ineens een heel klinisch gebeuren.
Vanuit de klassieke homeopathie kijken we naar de totaliteit van de kinderwens van de vrouw en de man. Vruchtbaarheid is een pure zegen en mag met alle zorg, kennis, expertise en compassie worden benaderd.

 

Zonnige groet, Lia

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon