Donderdag 5 maart 2020

De Lente is in volle gang met stormen, regen, opschonen en vervolgens uitbarstende knoppen van struiken en bomen. Na the Snowdrops laten nu de Narcissen en de Krokusjes zich ook volop zien.
Moeder Natuur laat ons eigenlijk elke dag weer zien hoe belangrijk Verbinding is en wat Separatie te weeg kan brengen.
Separatie heeft verschillende betekenissen, het uit elkaar houden of afzondering, in de psychologie en sociologie kan het de vertaling hebben van scheiding, ontbinding of de scheiding van een belangrijk iemand.
Verbinding heeft eveneens verschillende betekenissen, het samenvoegen, communicatie, het contact hebben met iets of iemand, bundeling, samenstelling en vervlechting in positieve zin.


Giamos, het donker dus de vrouwelijke energie en Samos, het licht en dus de mannelijke energie zijn bruikbaar met alle polariteiten in het leven. Als je dit begrijpt, kun je het toepassen in je leven en ontstaat er balans. Balans in jezelf en balans om je heen.
Daarbij staat Giamos voor het vrouwelijke en Samos voor het mannelijke principe.
Werken met deze principes maakt dat je weer in verbinding komt. In verbinding met de natuur, anderen en uiteindelijk met jezelf. Want wij mensen zijn onderdeel van de natuur en reageren op het natuurritme. Hoezeer we dat ook proberen te omzeilen met elektrisch licht, voedsel gekweekt met kunstlicht of in een ver en warm land.
Disbalans en separatie ontstaat als we de verbinding met de natuur en haar ritme, met Giamos en Samos, verliezen. Als één van de twee polariteiten niet of onvoldoende aan bod komt verliezen we de verbinding en dan kan er dualiteit en separatie ontstaan. Dit is precies wat we zien in onze maatschappij. Alles is gericht op groei, constant presteren en actief zijn. We leven in een 24-uurs maatschappij waar soms onvoldoende ruimte is voor rust, reflectie en spiegeling. Er is geen of onvoldoende afwisseling tussen de polariteiten. We benaderen ze als dualiteit: het is of licht of donker, je bent of actief of passief. Terwijl in de natuur we juist zien dat er afwisseling is. Licht wordt donker en donker wordt licht, actie wordt rust en rust wordt actie. Dit alles in een cyclisch ritme. In de homeopathie werken we vanuit het holistische principe, waarin de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten samenkomen. De ene kracht kan namelijk niet bestaan zonder de andere.
Separatie kan de eerste stap zijn naar de “dwaling” dat alles buiten jezelf is te plaatsen. Als mensen zich niet fijn en comfortabel voelen kan de keuze, soms bewust en soms onbewust ontstaan om te projecteren.

Projectie is een term die veel gebruikt wordt in de psychologie. We spreken van projectie wanneer de mens eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. Het confronterende, het negatieve dat de mens in anderen ziet zegt vaak meer over die mens zelf, dan over de ander. Projectie is dan ook een afweermechanisme tegen negatieve emoties. Door projectie hoeven wij de issues uit het verleden, het heden en de toekomst niet aan te kijken. De mens kan zich zo van haar of zijn “schaduwkant” separeren. Het is veel makkelijker om deze issues aan andere mensen of voorwerpen of situaties ( de stoelpoot, de deur, de regendag, de te hete dag, de vervelende buurman, de fietsende puber, de ober in het restaurant en zo voort !) toe te schrijven dan echt te durven kijken in die eigen spiegel. Projectie kan ook de boodschap in zich hebben dat je als mens jezelf aan het weghouden bent van je unieke Kern. Zolang mensen “chronisch” blijven projecteren is het erg moeizaam om een pure en eerlijke kijk en zelfreflectie te ontwikkelen.
Separatie kan je dus weghalen bij je eigen Bron , je eigen Wijsheid en je Zielsbestemming.
Separatie kan nog een andere nare bijkomstigheid met zich meebrengen en dit is het Moeras van de Leugens. Als er separatie in bewust-zijn en onbewust-zijn is, is het moeilijk voor de menselijke Ziel, het menselijk Hart om in verbinding te komen met eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en openhartigheid. Het Moeras van de Leugens bevat de kleine onwaarheden, de kleine leugens, het stiekeme gedrag, vervuilende verhalen, stook-gedrag, anderen in een kwaad daglicht stellen door…, jaloersheid en afgunst. Dit Moeras trekt de mens naar een plaats waar het Licht en Donker niet meer te vinden zijn. En dan, is er Homeopathie. Die wijze , steeds vernieuwende HeelKunst, die durft om de mensheid een spiegel voor te houden. Een HeelKunst, die zich verre wil houden van de mensheid te onderdrukken, te vergiftigen, te verzwakken en daarmee de eigenheid te ontnemen.
Homeopathie kan de mens confronteren met de issues die nog heling, verwerking en transformatie nodig hebben. Fysieke, energetisch, mentale, psychische issues kunnen zich aandienen. Echter die niet alleen, sluimerde en karmische gezins-familie en ja zelfs generatie-issues. Homeopathie heeft altijd als goal het Licht en de Liefde in jezelf naar boven te brengen, zodat je verder op je eigen ontwikkelings-pad tools hebt om te stralen en levend te leven! Dat is wandelen vanuit Separatie naar Verbinding.
Zonnige Lentegroeten,
Lia

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon