Donderdag 2 mei 2019

Wat maakt 4 en 5 mei nu zo bijzonder en uniek? Wil jij herinneren en her-inneren, terugdenken en tijd geven aan al die mensen op vele plaatsen en in allerlei omstandigheden, die de wortels zijn geworden van jouw en mijn vrijheid. Wil jij, wil ik dit proces van “even stilstaan”, daarmee bedoel ik niet die paar minuten, innerlijk laten doordringen? Wat is de betekenis voor jou, voor mij als een ander levend wezen haar/zijn leven schonk om vrijheid te bewerkstelligen?


Mag vrijheid beginnen bij jezelf, jezelf mogen zijn, je leven mogen vormgeven en leven zoals je bedoeld bent? Hoeveel hebben wij mensen onszelf soms nog te vergeven, zodat we anderen om ons heen kunnen vergeven? Vrijheid mag beginnen in je eigen Hart en Ziel door blij en dankbaar te kunnen zijn met wat er elke dag aan vrijheid is. Soms door allerlei omstandigheden, regels, wetten en Life it Self, voelen en ervaren we totaal geen vrijheid. Ook die ervaringen en gevoelens mogen er zijn. Ze zijn er om te doorleven en je eigen Pad van Vrijheid zelf verder te lopen. Vrijheid is voor mij niet de situatie dat alles moet kunnen, moet mogen. Liefdevolle en duidelijke grenzen geven positieve kaders en richting aan je eigen ontwikkelingsweg. Vrijheid is aandacht voor jezelf en dus ook aandacht voor die andere mens, het dier, je omgeving, Moeder Aarde, deze wereld met al wat er is. Dan kan Vrijheid zijn, omzien met onvoorwaardelijke Liefde en je Mooie Zelf niet vergeten.
Ik wens iedereen positief en puur vrij-zijn toe.
Volle lentegroet,
Lia.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon