Per 1 februari 2021

Omschrijving Tijd Prijs
Eerste consult (60 min.) € 145,-
Vervolgconsult/follow-up (30 min.) €85,-
Homeopathie-in-de-Natuurconsult (30 min.) €85,-
Acuut consult per telefoon/beeldbellen (30 min.) €95,-
Acuut huisconsult (60 min. 24/7 excl. reistijd en reiskosten) €190,-

BIJ ACUTE / HUISCONSULTEN WORDEN IN REKENING GEBRACHT:

Omschrijving Kosten
Reiskosten €0,30 per km.
Voor ieder extra aansluitend half uur i.v.m. verlenging van het consult en voor de reistijd €60,- per 30 min.

In Deventer, Colmschate, Schalkhaar, Zutphen en Warnsveld worden geen reiskosten/reistijd in rekening gebracht. Buiten deze locaties worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Het factuurbedrag is inclusief 21 % BTW

Het is de bedoeling dat het factuurbedrag op de datum van het consult wordt bijgeschreven op

BANKNUMMER : NL48 TRIO 0198086172 onder vermelding van het factuurnummer.

Bij het niet voldoen van de betaling op de consultdatum wordt  € 5,-administratiekosten per ommegaande in rekening gebracht.

Een consultafspraak dient 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt de gehele consultprijs van het betreffende consult in rekening te brengen.
In die 48 uur heb ik eventueel nog de mogelijkheid een andere patiënt(e) in te plannen. Vanzelfsprekend is het zelf ziek worden binnen deze termijn in deze regeling niet van toepassing.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon

DE VORMEN VAN CONSULTATIES IN MIJN PRAKTIJK

HET EERSTE CONSULT

Dit is een huisconsult. Ik bezoek je op afspraak in jouw thuissituatie. Dit geldt zowel voor baby’s, jonge kinderen, pubers en volwassenen. Dit consult duurt 60 minuten.

DIERCONSULTEN

Deze vinden altijd binnen-of buitenshuis (stal/weide) als huisconsultatie plaats. Dit eerste consult duurt 60 minuten en de follow-up 30 minuten.

BEELDBEL/TELEFONISCH CONSULT

Dit kan een vervolg/follow-up consult zijn. Op een geplande dag en tijd spreken we elkaar via beeldbellen of telefoon. Dit consult duurt 30 minuten.

HOMEOPATHIE-IN-DE-NATUURCONSULT

Dit consult vindt plaats midden in de natuur. Ik heb de keuze gemaakt voor een aantal stille, rustige natuurplekken, waar wandel- en zitgelegenheid is. Deze locaties bevinden zich in Deventer, Zutphen, Warnsveld en in de nabije omgeving hiervan. Bij het maken van een afspraak voor deze vorm van consult stemmen we samen de locatie af. Dit consult duurt 30 of 60 minuten.

HET VERVOLGCONSULT/FOLLOW-UP

Dit consult kan in alle vormen plaatsvinden en duurt 30 minuten.

HET ACUUT CONSULT

In een acute situatie vindt er een huisconsult , beeldbel consult of telefonisch consult plaats. Dit afhankelijk van de situatie.

Bij elke vorm van consultatie hoort een update/updates, zodat ik het gegeven voorschrift tussentijds kan monitoren en indien het voorschrift kan bijstellen. Updaten vindt plaats via mail, WhatsApp of telefonisch.

 

In het eerste consult maken we kennis en leg ik graag een basis van vertrouwen om samen te werken in belang van jouw gezondheid of die van jouw/jullie kind of dier. Het invullen van de levensbiografie is een praktische hulp tijdens het eerste consult. Een handleiding daarvoor is hier aan te klikken.

Samen inventariseren we de klacht/klachten en kijken naar de aanleiding en de oorzaak. Soms zijn deze duidelijk. Soms heeft het meer tijd nodig om dit helder te krijgen. Ik luister naar jou en jouw verhaal. Daar waar nodig zal ik je mild spiegelen. Mijn vragen zullen niet alleen gaan over de klacht/klachten. Om een passende homeopathische remedie te kunnen voorschrijven, wil ik jou beter leren kennen. Vragen over slaap, het herinneren van dromen, voeding, hobby’s, werk en jouw passies komen aan de orde.

Een eerste consult duurt  60 minuten. Een kinderconsult vindt plaats in aanwezigheid van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het kinderconsult vind ik het belangrijk om het kind te leren kennen op een spontane, speelse manier. Ik nodig het dan uit voor een spelletje of praatje. Bij elk kind verloopt dit weer anders, al naar gelang de leeftijd. Vertrouwen, veiligheid en ontspanning vind ik van groot belang. Het kan zijn dat we een deel van de info (waar het kind niet bij hoeft te zijn) later per telefoon uitwisselen. Bij jongeren en pubers stem ik altijd af of zij/hij het consult alleen in wil gaan of met ouder(s)/verzorger(s).
Na het luisteren naar jouw verhaal en het inventariseren van de klacht(en) zal ik uitleg geven over de inname van een homeopathische remedie. We bespreken ook de homeopathische diagnose/prognose en het verdere verloop na de eerste inname. Ouder(s)/verzorger(s) vraag ik te updaten over het kind. Het updaten kan per telefoon, email of WhatsApp.

Om het remedievoorschrift goed te kunnen monitoren en daar waar nodig het voorschrift bij te stellen, plannen we een follow-up. Dit kan al na een week nodig zijn, maar kan ook na een maand of langer. Echter in een acute/sub-acute situatie kan die tijd nog korter zijn. Het eerste consult wil ik graag als huis-consultatie laten plaatsvinden. Het remedie-voorschrift wordt je toegezonden.

DE FOLLOW-UP

Tijdens de follow-up wisselen we uit over de ontwikkelingen na de inname van de homeopathische remedie. Wat heb jij ervaren, hoe gaat het met jouw klacht/klachten. Zo nodig wordt het voorschrift aangepast. Zowel in het eerste consult als in de follow-up heb ik vragen over dromen. Dromen kunnen spiegelen wat tijdens de dag niet aan de orde is gekomen. Dromen geven waardevolle informatie, ook al begrijp je deze niet altijd gelijk. Ik werk veel met het duiden/begrijpen van dromen vanuit de Jungiaanse psychologie.

De follow-up duurt 30 minuten.

 

HET ACUTE CONSULT

In een acute situatie kan een consult thuis, via beeldbellen of per telefoon plaatsvinden. Na het eventueel inzetten van een eerste remedie-voorschrift is er contact via updates. In geval dat er meerdere remedievoorschriften nodig zijn binnen de eerste 12 uur, dan zal er extra behandeltijd in rekening worden gebracht.  Mocht er na 12 uur nog verdere behandeling nodig zijn, dan wordt een follow-up ingezet.  Zo nodig geef ik ook advies een huisarts of specialist te consulteren. Tevens zal ik, wanneer ik dit nodig acht om collegiaal overleg te hebben, hiervoor eerst toestemming vragen. Het consult duurt 60 minuten.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon

In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik praktiserend en heb de Praktijk voor Klassieke Homeopathie in Deventer met passie vorm gegeven.
Vanwege mijn medische achtergrond als A-verpleegkundige, studie Obstetrie Gynaecologie, Kindergeneeskunde/Kinderverpleegkunde, Psychologie, Psychiatrie en Oncologie heb ik het eerste jaar van mijn studie klassieke homeopathie vrijstelling gehad en studeerde na 5 jaar af.

Als basis voor mijn praktijk heb ik een oase voor ogen. Begrippen als vrijheid, rust, veiligheid en invoelend vermogen zijn voor mij belangrijk. Pré-conceptie, conceptie, zwangerschap, geboorte en de tijd voor moeder, vader en kind na de geboorte spelen een belangrijke rol in mijn praktijk. Dit komt mede omdat ik mij tijdens mijn studie verpleegkunde extra heb toegelegd op Verloskunde en Kindergeneeskunde. In 2002 heb ik mij kunnen specialiseren in Homeopathie en Verloskunde, wat een verrijking is geweest voor de praktijk en voor mijzelf.

De praktijk is een bron van inspiratie. Niet alleen omdat ik vrouwen, mannen, kinderen en hele families zie, maar mede omdat elk mens, klein en groot, zo uniek is. In mijn werkwijze en houding wil ik uitstralen, dat elke hulpvraag aandacht en begrip nodig heeft. In ziek-zijn en gezondheid kan de mens een weg vinden, die meer bewustwording kan geven. Zelfkennis en kennis van de wereld om ons heen, kan daarbij hulp bieden om zo vanuit vrijheid (op een verantwoorde wijze) nog meer jezelf te worden. Ik werk vanuit het vertrouwen dat jij jouw levenskracht kan hervinden. Homeopathie is dan de harmonie en de balans in jezelf herwinnen. Regie in jouw leven is dan pure liefde, vertrouwen, bewustwording, zelfherstel en groei en vooral geluk en dankbaarheid met wie jij ten diepste bent.
Omdat mijns inziens ons bewustzijn en onderbewustzijn een groot aandeel hebben in ziek-zijn en gezondheid, hebben de psychologie van Carl Gustav Jung (Zwitserse psychiater 1875-1961) en de Antroposofie (geesteswetenschap ontwikkeld door Rudolf Steiner) een betekenisvolle functie in mijn praktijk. Leven vanuit een natuurlijk ritme verbonden met Moeder Aarde en de Maancyclus met respect voor wat ons geschonken wordt, is een basisbegrip in mijn praktijk.
Ik ben lid van de werkgroep voor Klassiek Homeopaten te Apeldoorn en de werkgroep Zwangerschap & Geboorte in de stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn en Zutphen). Jaarlijks volg ik verschillende seminars om de ontwikkelingen in mijn beroepsgroep te blijven volgen. Tevens ben ik initiator van het collegiaal overleg/samenwerkingsverband van autonoom werkende Klassiek Homeopaten, Hart voor Homeopathie (HvH). Intervisie in de Stedendriehoek vind elke 6 weken plaats met het collectief Werkgroep Apeldoorn. Ten slotte kom ik 6 x per jaar samen voor overleg met een aantal college in het holistisch samenwerkingsverband Heart for Healing (HfH).

Ik werk met veel passie en ervaar de kracht van de homeopathie nog elke dag als helend en vernieuwend. Ik ben initiator van “ NatuurVrouw”, een VrouwenLeerWeg die wil leven en werken met de kracht en spiegelingen van Moeder Natuur en GrootMoeder Maan. Empowering van vrouwen en mannen door te leven in het ritme van de Natuur en met de kracht van de Maan geeft veel inspiratie. Het doorgeven en voorleven van de egalitaire verbindende kracht van de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten vind ik dagelijks een prachtig leerproces. Harmonie en evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energie is de basis van verbonden zijn met jezelf en met anderen om je heen. Ik geef de VrouwenLeerwegen in de vorm van coaching, counseling en empowering in vrouwencirkels, mannencirkels en Vrouw*ManCirkels. In de vrouwencirkels betreffende de natuurlijke menstruatie, het hormoonritme, de zwangerschap, de geboorte en het eerste levensjaar van het kind en de moeder. In de mannencirkels betreffende empowering van de man, de man en hormonen en de PenoPauze. Ik schrijf elke LeerWeg zelf en combineer dit met een wekelijks blog op mijn website. Ik werk met het Keltisch, Germaanse en Griekse gedachtengoed, de Jungiaanse psychologie met de archetypes, de Antroposofie en tevens met de magische wijsheid vanuit Druidry. Momenteel volg ik in Engeland de opleiding tot Druidess. Ik ben gehuwd en een gezegende Moeder van zes prachtige kinderen en Nain, wat is Welsh voor Oma. van  lieve een kleinzoon.

 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Per 25 mei 2018 is deze wet van kracht. Hierin is vastgelegd:

  • hoe therapeuten een patiëntendossier aanleggen
  • waarom er een dossierplicht is
  • hoe patiënten hierover geïnformeerd worden
  • wie toegang hebben tot de patiëntendossiers
  • hoe de  patiëntendossiers beveiligd zijn

Alle hieruit voortvloeiende maatregelen en te nemen acties zijn in de praktijk doorgevoerd.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon