Homeopathie en……… de Eed van Hippcrates

De eed is opgesteld in de Oud Griekse taal en is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion  op het prachtige eiland Kos deze belofte liet afleggen. Een Asklepieion is een antiek Grieks sanatorium. Ongeveer 300 van dergelijke geneesplaatsen zijn aan ons bekend.

“Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen. Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.”

Vanuit de Klassieke Homeopathie vraagt GENEZEN minimaal twee hoedanigheden:

*Geneesvermogen en *Ethiek.

De Ethiek wil ik in dit schrijven graag toelichten. Werkelijke Ethiek stelt een eis aan zuiverheid van de beroepsuitoefening. Deze beroepsuitoefening dient plaats te vinden in respect voor het heil en welbevinden van degene die een hulpvraag heeft. Echter ook het  het heil en welbevinden van degene die het beroep vorm geeft en uitoefend.

In een deel van de Kennis, het Vertrouwen en het diepere Weten ligt de Wijsheid verborgen, zoals de Zaden in Moeder Aarde die een tijd van Stilte durven te Ontkiemen.

Vanaf donderdag 30 september t/m 6 oktober heb ik even een korte HerfstBreak.

Voor een spoedeisende situatie die een acute consultatie nodig heeft ben ik bereikbaar op 06-12282854.

Ik wens iedereen een prachtige oogstrijke week toe.

Herfstgroet,

Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).