Homeopathie en ……….VITALITEIT

Donderdag 24 juni 2021   

De symptomen van de burn-out zijn veelvuldig beschreven dus daar wil ik graag mijn ervaringen, observaties en gevoelens aan toevoegen. Eerst deel ik graag enige info delen over de pré-burn-out. Deze gaat vaak vooraf aan de eerste fase van de burn-out zelf. Vaak lijken ze ook op elkaar, toch zijn er essentiële verschillen.

De pré-burn-out kenmerkt zich als een langdurige oppervlakkige vermoeidheid, die van tijd tot tijd wat meer aanwezig is. Zowel inslaap als doorslaapproblematiek komen dan voor. Wat typerend  is, is het gegeven dat de mens in de pré-burn-out moeizaam kan opstaan. Vaak zijn er allerlei redenen die als legitiem beleefd worden om langer in bed te blijven liggen.

In deze periode zijn ook vaak psychosomatische klachten een basis van dagelijkse zorg die iemand bezig houden. Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening. Deze klachten verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem of een niet-wel-bevinden, een niet-comfortable staat of gevoel dat steeds terugkerend is. Wanneer psychische klachten geuit worden als lichamelijke symptomen, spreken we van somatisatie.

In de pré-burnout is ook waarneembaar een mens die veel, of bijna alles zal projecteren op haar of zijn buitenwereld. Allerlei situaties, personen of omstandigheden zijn dan in het beleven niet alleen de aanleiding maar vooral de oorzaak van wat uiteindelijk als oncomfortable, bedreigend, conflictueus en als energie-lek wordt ervaren. In deze voor-fase kan het moeizaam zijn,  om de mens in kwestie te stimuleren tot zelf-reflectie en een gezonde eigenliefde.

Deze periode is vaak al een “op een hoping van……..”.                                

Mijn ervaring is dat deze voor-fase vaak niet wordt gesignaleerd door de mens zelf en vooral ook niet door therapeuten en ( para )medische disciplines.

Mijnsinziens heeft dit te maken met de versluiering die mensen vaak lang in stand kunnen houden, vaak onbewust. Breekt de werkelijke fase 1 van de burn-out aan dan wordt het veel zichtbaarder en is er geen ontkomen meer aan.

Het afgelopen jaar, in het CoronaGebeuren is de pré-burn-out veel op de voorgrond. Het ontsluierd zichzelf en laat veelal zien hoe het werkelijk gesteld is met Balans en Harmonie. Homeopathie wil hierin een “helpende aanreiking “ zijn om de VITALITEIT weer in evenwicht te brengen vanuit het zelfgenezend vermogen van elke mens!

De oorzakelijkheid en de aanleiding van de burn-out zijn in de homeopathische praktijk van groot belang. Elk mens zal op eigen wijze de “opgebrande” situatie in haar/zijn leven weer anders ervaren.

De burnout is een proces met opbouw en komt niet zo maar in iemands leven.

Een intensieve en vaak langere periode van stress in welke vorm dan ook vragen een tol.

Uitputting op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel gebied kunnen elkaar afwisselen of een combinatie vormen.

De stress is zelf geen burn-out, allerlei vormen van stress kunnen wel leiden tot een burn-out.

De stress met de bijbehorende symptomen zal ik dus altijd als waarschuwingssignalen beschouwen.

Mijn ervaring is soms, helaas dat mensen met de waarschuwingssignalen zichzelf niet erkennnen  in de situatie die zich aan hen aandringt.

Of er is ontkenning vanuit de omgeving. “ Even dapper doorpakken, de moed niet laten varen, het komt allemaal wel goed” zijn vaak heel goed bedoelde woorden. Echter ons lichaam, onze energie, onze geest, ons hart vragen om een diepere aandacht in een dusdanige status.

De fasen van een burn-out.

*Fase 1: de beginfase met de waarschuwingssignalen.

Deze fase kenmerkt zich door vermoeidheid,een niet-uitgeslapen gevoel bij het wakker worden en gebrek aan energie.

Aan de eigen behoeften zal worden voor bijgegaan. Luisteren naar je eigen lichaam is een gepasseerd station. Tevens komt het gevoel “nooit voldoende tijd te hebben” sterk naar voren.

*Fase 2: de fase met de verminderde verbinding aangaan en zich terugtrekken.

Deze fase  laat zich zien in een weerstand en/of onvermogen om contacten aan te gaan of te onderhouden. Positiviteit is verdwenen en er kan nog weinig inlevingsvermogen zijn. Als er onderliggende privéproblemen zijn zullen deze zich in deze fase openbaren.

*Fase 3:  de fase met reacties vanuit de emoties die hoog kunnen oplopen, het projeceren op de omgeving .

Deze fase laat de disharmonie en disbalans vooral zien. Dit kan zich uiten in neerslachtige gevoelens, stemmingswisselingen, verminderde veer en draagkracht en zich erg allen voelen. Verschillende vormen van angsten kunnen dagelijks en soms ook in de nacht aanwezig zijn.

Ook kunnen er boze en agresieve gevoelens ontstaan, irritaties en negativisme.

*Fase 4 : de fase met veelal verzwakking.

Deze fase laat zich zien in vermoeidheid op geestelijk gebied. Creativiteit en motivatie verdwijnen steeds meer en meer. Concentratieproblemen en zwart-wit denken komt steeds meer op de voorgrond te staan.

*Fase 5 : de fase van de vervlakking.

Deze fase kan zich gaan kenmerken door een oppervlakkige tot diepere onverschilligheid op het gevoelsgebied en in sociale context.

Meer en meer ontstaat er eenzaamheid, letterlijk,  echter ook in het beleven van alleen te staan of alleen gelaten te worden of in de steek te worden gelaten. Dit is ook de fase waarin de hobby”s eigenlijk niet meer aan de orde zijn. Daar waar iemand passie voor heeft lijkt te gaan afsterven.

*Fase 6 : de fase van reakties op het psychosomatische gebied.

Deze fase kan intens zijn door de symptomen die fysiek gaan ontstaan.

Het slechter slapen of slapeloosheid, een scala aan pijnen kan ontstaan in spieren en spijsverteringsgebied. De vitaliteit wordt zwakker en de levenskracht laat vaak te wensen over. In deze fase kan er ook een sterke behoefte zijn aan caffeïne, chocolade, tabak, alcohol of drugs in verschillende vormen. Ook het beleven van sexualiteit kan in deze fase een issue zijn.  Soms is er een verminderde behoefte , een grote aversie of juist een extreme behoefte ondanks weinig vitaliteit.

*Fase 7: de fase van de twijfel.

Deze fase heeft een sfeer van hopeloosheid,  negativiteit, onbereikbaar zijn of worden. Een vertwijfeling over het leven zelf. Gedachten over het leven willen loslaten kunnen een terugkerende struggle gaan worden.

Voor mij als klassiek homeopate zijn alle fasen van een burn-out belangrijk en vragen om een passende aandacht.

Erkenning en herkenning van hoe je je voelt als mens, als kind of als volwassene zijn van wezenlijk belang bij het helen in een burn-out.

Niet alleen volwassen mensen hebben een burn-out, ook kinderen wat vaak niet gezien wordt of erkend.

Begrip, invoelend vermogen, de oorzaak van de burn-out traceren en een passende begeleiding is de basis om in het proces van helen te komen.

Het remedie-voorschrift is hier dus een onderdeel van.  In de homeopathie beschikken we over fantastische remedies uit verschillende rijken die een support kunnen geven in de burn-out .

Vitaliteit weer genereren en ondersteunen, het ontdekken van de oorzaak en bezien wat nodig is om een transformatie in werking te zetten.

Dan is Homeo-Psychotherapie vaak helend en duurzaam.

De remedie kan nodig zijn uit het botanisch-mineralen-of een ander rijk.

Jezelf weer hervinden, de Bron van Eigenheid in je mooie zelf weer ervaren en waarderen kan een doel zijn om alles in de burn-out te durven aankijken.

Daarvoor is dapperheid en moed nodig, om met jouw Licht-kant te schijnen naar je Schaduw-kant. Geen oordeel of veroordeling. Wel vanuit op krachten komen op jouw wijze en tempo , een helingsproces aangaan.

Wat heb jij dan nodig om te helen, weer in balans te komen, te verwerken, los te laten, transformeren wat niet meer passend is of voelt ???

Het genezend vermogen is in jou verborgen,  ook al kun je het soms niet ervaren, heb je er grote twijfel over of voel je je zo alleen .

Klassieke Homeopathie wil dan met jou meereizen, ontdekken wat jij nodig hebt, waar jij naar verlangt om weer een pad van geluk en evenwicht te kunnen lopen.

Homeopathie en een passend voorschrift zijn er om het smeulende VUUR in jou te stimuleren. Jouw VUUR wat weer verwarmend, koesterend, stralend en verlichtend mag worden voor jou en anderen om je heen.

Zomerse groet,

Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).