Homeopathie en ……….Persoonlijke Aandacht

Donderdag 22 april 2021

Ik laat de mens of het dier graag aan het woord en centraal staan in het homeopathische proces. Dat zal altijd tijd vragen want elk mens, elk dier is uniek. Ik maak dus heel bewust de keuze om de oorspronkelijke, persoonlijk gerichte vorm van homeopathisch werken toe te passen. Het voorschrijven op alleen de symptomen geeft mij verbinding met de klachten van een orgaansysteem of een orgaan. Het geeft mij niet de verbinding met die MENS of het DIER. Het voorschrijven van verschillende remedies te gelijk , vaak ook nog uit verschillende natuur-rijken in een lage potentie, zonder enige kijk op de oorzaak geeft mij ook geen verbinding met de werkelijke aandacht voor WIE,WAT en HOE.  Zo kies ik toch voor de persoonlijke benadering waarin iedereen, ook ik, uniek kan en mag zijn en blijven.

In de klassieke- of oorspronkelijke homeopathie wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Bij het zoeken naar de passende remedie wordt niet alleen gekeken naar de klacht(en), maar ook naar lichamelijke, mentale, psychisch en energetische kenmerken van de persoon. De remedie die gekozen wordt dient te passen bij de gehele mens. Men spreekt dan van de constitutionele remedie. Het vinden van de oorzaak, de causa van het uit balans-zijn is van groot belang. Het voorschrijven van een gelijksoortig, enkelvoudige remedie die is gekozen op de totaliteit van de symptomen en de keuze van de potentie, is afgestemd op de energie van degene in kwestie.


In de klinische homeopathie worden de remedies alleen op basis van de klacht(en) gekozen. De persoon en de totaliteit van de klachten worden niet geïntegreerd. Het gelijksoortigheidsprincipe, de aangepaste potentiekeuze en dosering worden eigenlijk niet gebruikt. Er wordt vaak gewerkt met complexremedies. Hierin zitten meerdere werkzame homeopathische remedies bij elkaar in druppels of tabletten. Er worden soms ook enkelvoudige remedies gegeven. De oorzakelijkheid van het ziek-zijn is niet aan de orde.

De complexe homeopathie gebruikt het gelijksoortigheidsprincipe niet. Het voorschrift wordt niet gedaan op basis van de totaliteit van de klachten en de persoon, echter vanuit het gericht zijn op de klacht zelf. Er worden verschillende homeopathische remedies tegelijk gegeven in druppelvorm in een lage potentie. Vanuit een passende potentiekeuze en dosering wordt niet gewerkt. De oorzaak heeft geen prioriteit.

Zonnige Lentegroeten,

Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).