HOMEOPATHIE en………..FEITEN en MENINGEN

Zaterdag 6 februari 2021

*Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel  gemeten kan worden. Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden.

*Een mening (Indogermaans moino: wissel, ruil) is een in de mens aanwezige subjectieve opvatting, dan wel attitude, ten opzichte van toestanden, gebeurtenissen of andere personen. Zowel een individu als een groep kan een mening bezitten.

*Homeopathie is een geneeswijze, die gericht is op het stimuleren van het zelfregulerend en genezend vermogen van ons lichaam, onze energie en onze psyché. Het is een geneeswijze voor iedereen, omdat elk mens uniek is en deze geneeswijze een persoonlijke benadering heeft. Vanuit deze geneeswijze kijken wij naar die unieke mens met zijn of haar lichamelijke- of psychische klacht.
Door naar ieders persoonlijke verhaal te luisteren en zo de klacht of het probleem te leren begrijpen, is het mogelijk om de remedie zo persoonlijk mogelijk voor te schrijven.

Klassieke homeopathie is een geneeswijze die autonoom is en vele verschillende klachten kan begeleiden en behandelen, zowel in een acute als in een chronische situatie. Ze heeft haar eigen methode om een diagnose vast te stellen, tevens haar eigen fundamenten, uitgangspunten en behandelwijze, die de principes vormen van deze geneeswijze. Het is een empirische geneeswijze. D.w.z. dat deze geneeswijze gebaseerd is op waarneming en ervaring. In de klassieke homeopathie werk ik met de levenskracht (dynamus) van het kind, de volwassene of het dier. Wij allen bezitten een bepaalde energetische kracht, een vitaliteit die ons in balans houdt gedurende ons leven. Is er een verstoring of disbalans van deze vitaliteit, dan benoemen wij dit als ziek-zijn. Die disbalans komt uit onszelf of ontstaat door externe factoren. Er wordt gewerkt vanuit de milieu-theorie, dus niet vanuit de bacterie/virustheorie. De bacteriën en virussen zijn niet de oorzaak van het ziek-zijn. Zij kunnen wel een aanleiding of gevolg zijn. Allereerst vindt er een disbalans plaats in ons eigen interne milieu, onze dynamus. Daarna kan een verstoring ontstaan van het natuurlijke, gezonde bacteriële evenwicht of word je vatbaarder voor virussen.

Deze dynamus is meer dan onze vitaliteit. Het is ook onze geneeskracht. Een wonderlijke samenwerking tussen verschillende regelsystemen. Dag en nacht werken onze psyché, hormoonsysteem, zenuwstelsel en immuunsysteem samen door zich met elkaar te verbinden en te communiceren. Als mens zijn wij niet op te delen. Daarom is klassieke homeopathie een holistische geneeswijze. Onze ziel, psyché, energie en lichaam zijn met elkaar verbonden. Zo zijn wij in totaliteit die unieke mens.

Feiten: elk mens heeft haar of zijn levenskracht. Als we ons verwonden dan zal in eerste instantie de wond niet dodelijk zijn want het feit dat we allemaal een bloedstollingmechanisme hebben gaat in werking. Alleen als dit mechanisme niet in evenwicht is kan er een probleem ontstaan.

Feiten: elk mens heeft haar of zijn weerstand, immuniteit de reactiekracht die in werking gaat, als deze in balans is als er een lichaamsvreemd, op dat moment, zich manifesteert. Een virus heeft altijd een GastVrouw of GastHeer nodig. Zonder deze kan het zich verder ontwikkelen.

Feiten: een virus zal zich altijd muteren. Als wij als mensheid van MENING zijn dat we zonder virussen kunnen leven dan is dit de poort doorgaan van de mensheid vernietigen. Al vele tijden leven wij als mensen samen met virussen en bacteriën. Zij kunnen ziekteverschijnselen in ons oproepen, laten ontstaan, zelfs zeer ernstige, echter dit kan alleen als we als mens niet in evenwicht zijn. Dagelijks hebben wij een leefomgeving van miljoenen virussen en bacteriën. Hoe wij er mee om willen gaan is de grote vraag. Want onze darmflora bestaat namelijk ook voor een deel uit bacteriën die we nodig hebben om als mens te kunnen functioneren met onze spijsvertering.

Feiten: voor 98% van de bevolking is het Coronavirus ongevaarlijk. De mensen die nu sterven aan of met het Coronavirus zouden ook met het Influenzavirus zijn overleden. De IFR, de infection fatality rate, dus de kans dat je zou sterven als je het virus met je eigen afweer niet zou aankunnen is 0,23 procent. De PCR test is niet CE gecertificeerd en toont absoluut geen infectie aan. Een werkelijk diagnose kan alleen door een arts/deskundige gesteld worden door een anamnese af te nemen en de klachten persoonlijk te beoordelen. Dit zelfde geldt voor de sneltest en de speeksel- en thuistest.

Feiten: al deze info is volledig in documenten terug te vinden o.a. Kary Mullis , hij is de bedenker en Amerikaans biochemicus, (in 1983) van de polymerasekettingreactie (PCR, Polymerase Chain Reaction), een biochemische procedure waarmee het mogelijk werd om stukjes DNA razendsnel en in principe onbeperkt te vermenigvuldigen. Dit opende de weg naar vele toepassingen van de genetische technologie omdat het nu mogelijk was van minieme hoeveelheden DNA voldoende kopieën te maken om er tests op te doen of ze als reagens te gebruiken. Belangrijke toepassingen hiervan zijn de genetische vingerafdruk, ziekteverwekkers vinden in voedsel en bij forensisch onderzoek. De PCR test is een DNA replicatietechniek! Meer malen heeft Mullis voor zijn sterven in de herfst van 2019  aan gegeven dat de PCR test absoluut niet geschikt is als een diagnose-techniek. Hoe meer feitelijkheid wensen wij dan nog?!

Nederland is verworden tot een Penitentiaire Inrichting, onze VRIJHEID is dagelijks in het geding, onze kinderen, pubers, studenten voelen zich zoals vele volwassenen beroofd van………………..eigenheid en een kritische en onderzoekende visie mogen hebben en deze mogen vertellen!

 

De Lente is in aantocht, de eerste SnowDrops laten zich zien om met moed en durf het eigen unieke Leven leven!

Lentegroet,

Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).