Homeopathie en…………Zacht*Zijn

Donderdag 21 januari 2021

Homeopathie is een milde en wijze geneeskunst. Zij zal als referentiekader het zelfgenezend vermogen van elke unieke mens en de kracht van Moeder Natuur steeds behouden.

Zacht zijn kan verschillende associaties en gevoelens oproepen. Ik werk graag met het Zacht*Zijn vanuit een aantal definities die laten zien dat Zacht*Zijn uiteindelijk heel diep empowerend kan zijn.

Zacht*Zijn kan nodig zijn om niet in ruwheid en onmenselijkheid te vervallen, vooral als er situaties zijn die ons als mensen laten stuiteren omdat onrecht en schending van mensen/dieren in het geding is.

Zacht*Zijn, teder, subtiliteit, menslievend, diervriendelijk, menselijk, mild, barmhartig, vrijgevig, compassie, edelmoedig, hartelijk en wijs.

Als muziekliefhebster, met name de klassieke zang, weet ik dat het soms vele malen moeilijker is om een zangstuk pianissimo ( Italiaanse muziekterm voor zeer zacht ) zuiver en nog hoorbaar te zingen dan een gedeelte in forte ( Italiaanse muzieknotatie voor luid of hard ).

Zacht*Zijn vraagt een enorme kracht vanuit wijsheid, zelfkennis, reflectie en echt weten waar je mee bezig bent of wilt gaan starten.

Dit voorstukje is mijn inleiding op het item Gaslighten.

Zelf heb ik er in de loop van de jaren in  mijn praktijk de benaming, Ontkrachting en Verstorende Ontwrichting aan gegeven. Er is nog geen Nederlandse term voor.

Gaslighting is een  psychologische vorm van manipuleren.  Degene die dit toepast heeft als doel die andere mens  mentaal totaal in verwarring te brengen zodat er twijfel zal ontstaan.

De term Gaslighting wordt zowel in de politieke journalistiek, wetenschappelijke en psychologische literatuur gebruikt. De oorsprong is afkomstig van het toneelstuk Gaslight wat verschillende malen is verfilmd. Het verhaal heeft als kern dat de echtgenoot van tijd tot tijd het gaslicht lager zet en er flikkeringen ontstaan. De echtgenote merkt dit op en de echtgenoot ontkent dit keer op keer.

Als de echtgenote dit benoemd suggereert de man dat zij bijziend lijkt te worden. Na vele herhalingen gaat de vrouw uiteindelijk wel geloven dat haar ogen zwakker zijn geworden en niet het gaslicht. Het verhaal is nog niet klaar want de man doet er nog een schepje bovenop! Hij voert nu het plan uit om schilderijen die ophangen te laten verdwijnen, hij verstopt deze. De vrouw vraagt er naar en de man zegt van niets te weten.

Als de vrouw niet thuis is en het personeel wel aanwezig is, hangt de man de schilderijen weer terug. Hij zorgt ervoor dat zijn aktie door het personeel niet wordt opgemerkt. De vrouw komt thuis en ziet de schilderijen weer hangen, tot haar verbazing weet ook het personeel van niets. Vervolgens bespreekt de vrouw dit weer met haar man die volledig ontkent dat er een gesprekje over verdwenen schilderijen heeft plaats gevonden. Er was wel een gesprek over schilderijen maar niet dat ze waren verdwenen. De volgende stap van de man is dat hij zich ernstig zorgen maakt om zijn vrouw omdat haar geheugen haar in de steek zou laten of is ze haar verstand soms aan het verliezen? Het zelfbeeld van de vrouw brokkelt steeds verder af.

Gaslighten, of ontkrachten cq ontwrichten zoals ik het benoem is het doorgeven van onjuiste informatie waardoor het zelfvertrouwen en het mentaal functioneren ondermijnd worden.

Smalende, kleinerende en degenererende opmerkingen worden dan ook vaak gebruikt.

De film “GasLight” uit 1944 met Ingrid Bergman is een prachtige versie. In de film laat de man de gaslampen steeds flikkeren en hij  tracht haar wijs te maken dat zij het alleen ziet. Zij zou dus hallucineren. De twijfel slaat na enige tijd toe of zij haar eigen waarneming nog kan vertrouwen. Uiteindelijk gaat het over een tante die vermoord is en de juwelen die nog verborgen liggen op de zolder.

Robin Stern is een Amerikaanse psychoanalytica en schreef er een boek over “Het Gaslight-effect”. In het boek beschrijft zij een ex-president, die nu nog steeds een meester is in Gaslighten!

Gaslighten zie ik overal onder mensen voorkomen. In bedrijven, in de politiek, in relaties, in families en tussen partners. Dit psychologische spel gaat soms ook gepaard met kwaad spreken, voortdurend projecteren op anderen, situaties en materie,  iemand zijn of haar naam bevuilen, lasterpraat, insinuatie, kleineren, roddelen, eerroof en kwellen door diegene die tracht te Gaslighten. Deze vaak bijkomende uitingen gebeuren soms achter iemands rug om, echter ook in het bijzijn van degene die men tracht te Gaslighten.

*De verdraaiing en de waarheid: steeds terugkomende onwaarheden die je worden vertelt kunnen twijfel oproepen, blijf dus dicht bij jezelf, laat twijfel niet groeien, reflecteer wel op jezelf. Als een gesprek steeds opnieuw wordt benoemd als een discussie of ruzie ( door diegene die aan het Gaslighten is ) ga dan niet mee in een spel van verwrongen patriarchale of matriarchale macht. Stel dan bijvoorbeeld voor dat je het gesprek later wilt voortzetten.

*Geef altijd aandacht aan het gevoel wat ontstaat, vooral als er kleineren wordt gebruikt

*Jij mag voelen en vinden, je eigen mening hebben en uitspreken, een ander mens mag dit ook. Als je krijgt te horen dat je lastig bent, ongevoelig, onredelijk, niet slim, niet mededeelzaam en zo zijn er nog wel wat woorden te bedenken, dan mag die ander dat zo vinden of ervaren. Ga niet overtuigen als die ander echt niet met aandacht wilt luisteren.

*Wendt je energie aan voor andere issues! Kijk en ervaar je eigen doelen en dromen in plaats van mee te gaan doen aan psychologische spelletjes. Blijft vooral in Zacht*Zijn naar diegene kijken die aan het gaslighten is.

Gaslighten kan vele oorzaken hebben. De meest voorkomende die ik zie in mijn praktijk zijn diepe ONZEKERHEID, STRESS en onverwerkt FAMILIEKARMA.

Homeopathie in haar Zacht*Zijn is fantastisch om in Gaslighten inzetbaar te maken. In de verschillende Repertoria en Materia Medica’s zijn de vormen van manipulatie rijkelijk beschreven. Dat geeft ons in de Homeopathie ook een mogelijkheid dit diep en veel aanwezige issue stap voor stap de wereld uit te helpen, door goed te kijken naar de oorzakelijkheid en de secundaire uitingsvormen. Dit helpen mag dan mijn inziens als kader Zacht*Zijn hebben, met duidelijke grenzen en de meest passende, transformerende remedie.

Warme groet, Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).