Homeopathie en……….ik beken, ik herken en ik erken Jou en  MijZelf

Donderdag 19 november 2020

Beste allen,

 

In mijn praktijk kom ik het afgelopen half jaar  de impact van het CoronaGebeuren en de maatregelen dagelijks volop tegen. De impact is dusdanig overwhelmend en groot, omdat de mensheid zich er niet aan kan onttrekken. Gelukkig hebben we de keuze elke dag weer welke info en desinfo  we willen opnemen en verteren. Op allerlei manieren, media, verborgen en niet-verborgen boodschappen op de snelweg, in de dorpsstraat, in de winkels, op scholen, in vele publieke gelegenheden gaat het “voeden” van mensen dag in dag uit door.

Het CoronaGebeuren,  met name de maatregelen maken dat wij als mensheid worden uitgenodigd een keuze te maken. Zijn er twee keuzes? Sta jij achter de keuzes van de mondiale- global-nationale beleidsmakers, de regering die  voor jou de oplossing gaat brengen? Sta jij achter jouw eigen vermogen van common sense, je eigen visie, je eigen onderzoek,  je eigen kompas, je eigen intuïtie en wijsheid?

Het kan  behoorlijk moeilijk en eng zijn om de gevestigde orde en het groepsdenken los te laten en te durven gaan voor eigen ontdekken en keuzes maken. Dit vraagt dapperheid en is tevens een heel persoonlijk proces van inzichten krijgen en toelaten in je leven.

Zijn er meerdere keuzes of worden mensen gedwongen te volgen en één richting uit te kijken?

Allen worden wij uitgenodigd, althans dat is wat ik dagelijks observeer en in ontmoetingen tegenkom, om moreel en vanuit de basiswaarden van het Leven steeds weer een keuze te maken.

Ook als je de tussenweg  wilt gaan en geen strijd wilt voeren blijft het mogelijk om een visie te vormen en gestand te doen.

Ik zie dat mensen terug worden geworpen op hun eigen “zijn”, als een visie wegvalt waar zij voorheen hun vertrouwen aan hebben gegeven. Ik zie de shock in onze wereld over de aantasting van zelfbeschikking en het grondrecht om als mens te mogen leven zoals je bedoeld bent! Door de enorme polarisatie en separatie worden de pijnlijke scheuren en kloven in onze huidige samenleving goed zichtbaar. Doordat er ook een beleid in werking is gezet waarin verantwoordelijke mensen die zelfstandig durven onderzoeken, nadenken en een keuze maken, worden weggezet als “gekkies, complotdenkers” en gevaarlijke personen, is het respect voor elk levend wezen met een andere en dus “afwijkende” visie vaak ver te zoeken.

Heb jij vertrouwen in je eigen beoordelings-en waarnemingsvermogen en je geweten  of delegeer jij jouw vrijheid en zelfbeschikking aan de externe autoriteiten? Of heb ik te schrijven de autoritaire beleidsvormen?

Om oprecht en wijs je eigen beoordelings-en waarnemingsvermogen en intuïtie te laten functioneren zoals zij bedoeld zijn, heb je het kennen van jezelf en het kunnen blijven in je eigen unieke kern erg nodig.

 

De effecten van de maatregelen op de psychische, energetische en fysieke  gezondheid en welzijn van mensen is meer dan ernstig. De gevolgen van het ambivalente beleid en de maatregelen roepen angst, verwarring en tweedeling op. Dit is heel verdrietig, echter sluiers vallen weg en wij mensen laten zien wie we werkelijk zijn en willen zijn. Hoe belangrijk is het dan om te realiseren dat diegenen die hun kracht en standvastigheid extern zoeken, geduld, compassie en liefde nodig hebben om tot vertrouwen te groeien in eigen waarneming en daarna tot eigen uitgebalanceerde keuzes. Wil de ene mens het totalitaire beleid, ( met o.a. de volgende historische kenmerken *waarin men het handelen en denken van mensen zoveel mogelijk wil beheersen *angst speelt daardoor een grote rol *het ontbreken van grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vergadering en zelfbeschikking *het belang van de groep en de staat gaat voor alles *massamedia: propaganda *indoctrinatie*veel uiterlijk vertoon *overwinnen en bestrijden van ‘het kwade’ (communisme, kapitalisme, jodendom, coronavirus ect) *onderdanen leven in chronische/ permanente angst ) de andere mens wil terug naar eigen verkregen skills, ervaringen en het eigen basis-vertrouwen. Bronvermelding Historiek.net

 

 

In mijn praktijk tracht ik dagelijks the LightHouse on the Dyke te zijn. Er zijn veel problematieken in relaties, vriendschappen, werksituaties, peergroepen, families, gezinnen en huwelijken. Mensen worden buitengesloten, doodgezwegen, meegenomen in een bewust en onbewust ontmoedigingsbeleid, soms zelf verstoten als zij kritische vragen of een andere mening ontwikkelen en deze willen bespreken en uitwisselen met dierbaren en geliefden. Dit is de verschrikkelijke nevenschade op psychisch/emotioneel/gevoelsgebied.  De “veiligheid” en het bakenfunctie van de overheid  mag dan niet aan de orde komen. De polarisatie geeft zo ook een communicatiestop, waarin mensen niet meer bespreekbaar kunnen en mogen maken wat zij zelf voelen en ervaren. Door begrip en respect als basis te nemen kan die andere mens datgene uitwerken wat een issue is. Door de keuze van het benoemen en uitspreken kan er respect en begrip ontstaan.

Willen wij ons eigen bestaansrecht behouden, eigen verantwoordelijkheid nemen, eerlijk blijven kijken dan hebben we een mentale volwassenheid en wijsheid aan te boren. De vraag die ik mijzelf stel is de volgende: is er garantie dat bij het bereiken van 18 jaar je mentaal volwassen zou zijn, terwijl de hersenstructuur-functies pas volgroeid zijn na het 25e levensjaar? Is er een garantie dat een persoon van 60 jaar mentaal volwassen is, als deze persoon haar of zijn leven alleen heeft vorm gegeven door  dat Leven geijkt te laten zijn op de visies van anderen? Age is just a number! Leeftijd zegt niets over de innerlijke en wijze kwaliteiten van een mens. Ik ontmoet prachtige kinderen en jongeren die een volledige mentale volwassenheid bezitten en begrijpen wat LevensLessen inhouden. Ik ontmoet zogezegd volwassen wijze mensen ouder dan 25 jaar, die hun LevensLes nog steeds niet hebben willen of kunnen leren.

Vertrouw jij op jouw eigen toereikendheid, eigen autoriteit en diepe wijsheid of leg jij  jouw volledige leven in de handen van de autoritaire systemen?

 

Als homeopathisch therapeute is mijn keuze om niet  te kiezen voor de Weg van de Minste Weerstand, ik kies voor de Weg van de Moed. In de Homeopathie is het de bedoeling om mensen hun eigen unieke “zijn “ in vrijheid en geluk te laten genereren. Ik vind het belangrijk om waar mogelijk vredevol uit te wisselen en open te blijven staan door elkaar te vragen naar wat die ander brengt tot een bepaalde keuze.

Dagelijks ondersteun, stimuleer en inspireer ik graag de mensen die ik ontmoet.  Dat te mogen doen is pure Zegen! Daarom kies ik ervoor the LightHouse on the Dyke te zijn en te blijven. Elkaar verrijken en liefhebben. Moed is niet af te dwingen, moed ontstaat in het innerlijk van elk mens, steeds weer opnieuw. Het is een cyclisch ontwikkelingsproces van zaaien-ontkiemen-groeien-bloeien-oogsten-sterven en opnieuw laten geboren worden.

Ik wens iedereen een mooie en unieke week toe.   Warme Herfstgroet, Lia.

 

 

 

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).