Homeopathie & Abuse

Woensdag 16 september 2020

Beste allen,

 

In mijn praktijk werk ik al vele jaren d.m.v. een homeopathische begeleiding, counseling, coaching en traumabegeleiding met het item Abuse  en wel in verschillende vormen en uitingen. In mijn praktijk betreft het dan zowel degene die de mishandeling ervaren heeft, of nog ervaart, dan wel degene(n) die de mishandeling heeft/hebben gepleegd of dit nog doet/doen.

Het Land van Mishandeling is diep en breed en het vraagt de nodige kennis, expertise en psychische skills en veerkracht om Abuse in signalen verbaal, non-verbaal en lichaamstaal te herkennen en te begrijpen.

Er is een veelheid aan verschillende vormen van Abuse, met gradaties, edge-situaties en uitingsvormen. Ik benoem een topje van de verborgen ijsberg in dit koude en kille gebied!

* Fysieke mishandeling en verwaarlozing : met ondervoeding, slechte voeding in het eten en het drinken, onvoldoende kleding of niet passend bij het seizoen, onvoldoende of een slechte persoonlijke/huishoudelijke hygiëne in aanrijking of als voorbeeldfunctie. Slaan, trappen, knijpen, schoppen en hardhandig beetpakken in steeds terugkomende situaties, waarin de voortdurende herhaling van deze acties maakt dat het, het predicaat mishandeling kan krijgen.

*  Psychische en Energetische mishandeling en verwaarlozing : met totale negering, geen aandacht, geen liefde, geen toewijding, geen respect, dictatoriaal  verwrongen gedrag zowel op matriarchale of/en  patriarchale wijze, beledigen,  belachelijk maken, te kijk zetten, vernederingen, pestgedrag zowel zichtbaar als onderhuids, irreële angsten en bangmakerijen voeden, buitensluiten of iemand in een bepaalde positie plaatsen door roddel en projectiegedrag, iemands naam en reputatie besmeuren, iemand isoleren zowel buiten een groepsconstellatie als in een groep( gezin, familie, werk-schoolsituatie, sportclub ect), intimidatie, chantage, bedreiging, simulatie en pathetisch gedrag in herhalende situaties, eer gerelateerd geweld om de familie die zou zijn aangetast, huwelijksdwang en achterlating.

* Fina uitbuiting : in allerlei vormen  waar ook de ouderen onder ons mee te maken krijgen zoals, wegnemen van geld of waardevolle documenten, profiteren van, bedriegen, testamentaire veranderingen of vervalsingen en bedreiging met chantage en afpersing.

*Seksuele mishandeling en verwaarlozing : met fysiek, energetisch en psychische grens-overschrijdend sexueel gedrag en handelingen, intimidatie,  ongewilde betasting en aanraking, exhibitionisme, seksueel misbruik met opgedrongen penetratie door penis of andere voorwerpen in mond, vagina of anus, verkrachting, incest, stalking, sexting, shame-sexting en sextortion, gromming en wraakporno.

Sexting is het sturen, 1-malig of herhalend, van seksueel getinte berichten, foto’s, video’s van jezelf. Dit versturen gaat via mobiele telefoon of social media. Het gaat dan om foto’s of video’s waarop jij (deels) naakt, met lingerie of ondergoed te zien bent. Naaktafbeeldingen kunnen doorgestuurd worden online met chantage en afpersing. Deze vorm van naaktafbeeldingen is een gegeven in deze tijd bij vooral veel jongeren en hun seksuele ontwikkelingspad. Sexting heeft een risico in zich daar het vervolg van shame-sexting sneller kan ontstaan dan dat je lief is.

*Shame-sexting ontstaat als het materiaal verspreid wordt in een groep waardoor degene in kwestie emotionele-psychische schade ondervindt. Zo begint er een publiek schamingsproces waar de verspreiding een onderdeel van is. Bij deze vorm van mishandeling hebben zowel degene in kwestie als de groep waaruit het ontstaan is de passende begeleiding nodig.

*Grooming begint met misleiding. Het meisje, de jongen, de vrouw of de man wordt verliefd gemaakt en laat zich verleiden om voor de camera uit de kleren te gaan. Na de misleiding kunnen dwang, bedreiging, afpersing en chantage volgen. Grooming heeft alles te maken met ongelijkwaardigheid en afhankelijkheid. Schending van het menselijk vertrouwen is de kern en diepe wraakgevoelens en/of wraak kunnen ontstaan met alle gevolgen van dien.

*Sextortion heeft twee woorden in zich  ‘sex’ en ‘extortion’ (Engels voor afpersing). Er is een situatie van  seksuele afpersing. Beeldmateriaal wat om onschuldige redenen is gemaakt kan worden gebruikt om iemand af te persen of te chanteren.  Soms worden de beelden gestolen via bijvoorbeeld sociale media of zijn overgenomen van een webcam. Het kan een  pressiemiddel zijn wat ook door Loverboys wordt gebruikt.

*Wraakporno in deze situatie is niet altijd  sprake  van pornografisch beeldmateriaal.  Het om het misbruiken van privébeelden met het doel  iemand te schaden. Hier kan het gaan om een boze of gekwetste ex-vriendin of vriend  die de beelden verspreidt om wraak te nemen. Echter de wildvreemde hacker kan ook toegang weten te krijgen en de beelden dreigen te  verspreiden.

 

In de homeopathische praktijk is er natuurlijk mede met counseling en traumaverwerking een arsenaal aan remedies, die qua voorschrift inzetbaar zijn betreffende Abuse en Verwaarlozing.

De situatie is dat zowel degene die dit meemaakt en degene die de abuse toepast of zich er toe laat aanzetten, een eigen uniek verhaal hebben. De homeopathische remedies kunnen een stimulatie en support zijn om tot bewustwording te komen in wat er in de Abuse plaats heeft gevonden of wat er nog gaande is. Alle heling en verwerking vanuit welke zijde dan ook begint met het je bewust worden van………..Tijd kan soms niet alle diep geslagen, opgelopen, en verkregen WONDEN helen. Tijd kan dan wel de mogelijkheid geven om te benoemen en een bewustwordingsproces op gang te brengen. In de vele stappen die er zijn te nemen in traumaverwerking kan dit een zeer belangrijke zijn.

In deze wereld van 2020 met dusdanige vele invloeden ook via social media is het begrijpelijk dat soms grenzen en respect niet meer aan de orde zijn. Opnieuw jouw eigen grenzen en bewustwording genereren maakt dat er ruimte kan ontstaan om te Helen. Helen wil niet zeggen “het vergeten”, “het niet meer voelen” of “er klaar mee zijn”. Helen wil zeggen : je pijn, verdriet, kwetsing of je getekend voelen voor het Leven, een passende plek geven, waarna je verder kan en mag LEVEN zoals jij bedoeld bent.

Ik wens iedereen en prachtige en bewust-rijke week toe.

Warme groet,

Lia.

 

 

 

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).