Homeopathie en het VervolgVerhaal van de Naakte Vrouw

Donderdag 3 september 2020

Homeopathie is een empirische, op ervaring gebaseerde geneeswijze. De mens laat zelf zien door voelen en ervaren waar en hoe de heling en de transformatie plaats vindt. Het dier, het pas geboren kind, het biologische aardappelveld laten zien door gedrag en energie , kleur, beweging, groei en terugkomen bij een eigenheid dat er transformatie van ziek-zijn naar gezondheid heeft plaats gevonden. Het mooie aan dieren, kinderen tot een bepaalde levensfase en gewassen is, dat zij  geen vermogen tot simulatie nodig hebben. Hun puurheid laat de naakte waarheid zien, in zowel het ziek worden en zijn en het gezond worden en helen van welke pijn of verdriet dan ook.

De Homeopathie en de naakte waarheid heeft ook haar kracht in het arsenaal aan remedies die vanuit verschillende rijken of Kingdoms, mineralen-planten-dieren-gisten/paddenstoelen/schimmels-elektro-magnetisch-edelstenen-martidonale ( behorend bij zwangerschap-geboorte-borstvoeding )-Lac”s ( rijk van verschillende melken) voorradig zijn.

Een remedie stimuleert, activeert, geeft support en laat ook een spiegeling zien waar en wat nog heling nodig heeft. Een remedie kan geen spiegeling geven van wat er niet is. Uit de droge waterput kun je geen water putten, hoe vaak je je emmertje ook laat dalen. Door naar de naakte, onbewerkte waarheid te kijken, zet je als mens een transformatie in gang. Echter dit kan soms zeer pijnlijk en confronterend zijn. The best way out is always through, Robert Frost 1874-1963 American poet!

De weg van Helen is een keuze, een weg van Ontwikkeling, Transitie, Bewustwording, Moed, Durf en dan…. Dan is er een weg Verder, een Verdieping, Gezonde Zelfliefde, Eerbied, Respect, Veerkracht, Standvastigheid, Onvoorwaardelijke Liefde, Eigenheid en Vrijheid.

De wereld van Nu, is in transitie. De Naakte Waarheid, Versluierde Waarheid, Onderdrukte Waarheid, Geknutselde Waarheid, Verdreven Waarheid, Opgelegde Waarheid, Lichtende Waarheid, Gecensureerde Waarheid, Verkrachte Waarheid, Verdrietige Waarheid, Schrijnende Waarheid, Gesepareerde Waarheid, Verbindende Waarheid, Moedige Waarheid,  Gefundeerde Waarheid, Verdraaide Waarheid, VirusWaarheid, Niet-onderbouwde Waarheid,  Angstzaaiende Waarheid, Bevrijdende Waarheid, Wegkijkende Waarheid, Ontkennende Waarheid en de Liefdevolle Waarheid wisselen elkaar af. Dat wisselen is dagelijks en wekelijks gaande. Dit is het proces van Chaos waaruit Harmonie en Vrijheid in het Licht mogen blijven staan en een potentieel bestaansrecht hebben, als we kiezen om te blijven in onze eigen Kracht en dichtbij onze eigen Wijsheid.

Warme groet,

Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).