Homeopathie, en Epidemic, Pandemic, Panicmic and Trustmic

Donderdag 23 april 2020

De bovenstaande termen mogen enige uitleg nadat de WHO op 11 maart 2020 het besluit nam dat de epidemie nu officieel een pandemie was geworden. Hierop kwamen door verschillende disciplines en bewust-denkende mensen de nodige vragen. Alle eerlijkheid gebied mij te schrijven dat in de loop van de achterliggende jaren, 2017, 2018 en 2019 de definitie van de pandemie in de WHO-documenten een wisselend karakter kreeg.
Epidemie komt van epidémios, wat betekent: “over de (gehele) bevolking” en is een verschijnsel of ziekzijn dat meestal optreedt in een kleiner of groter gebied van mensen en /of dieren.
Pandemie komt van “Pan” dit is geheel en “Demos” wat volk of wereldwijd betekent. Momenteel is de link naar deze benaming niet het aantal mensen wat met of door het Coronavirus is overleden. Ook niet de intensiteit van de pathologie, dan wel dat de link met deze definitie is momenteel de mate van verspreiding.
De historie laat ons ook enige feiten zien over de epidemie en de pandemie.
*Alleen al in Nederland stierven tijdens de griepepidemie in 2018-2019 2900 mensen.
*Tijdens de Spaanse griep in 1918-1919, na de Eerste Wereldoorlog stierven er wereldwijd naar schatting tussen de 20-100 miljoen mensen.
*De Aziatische griep in 1957 stierven 1 miljoen mensen.
*De Hongkong griep in 1968 met 700.000 mensen die er aan zijn overleden.
* De Zwarte Dood, of de Pest, een bacteriële ziekte in de Middeleeuwen duurde van 1346 tot 1351 De pandemie kostte over de hele wereld aan 75 tot 100 miljoen mensen het leven.


Het virus en een bacterie.
Een virus bevat erfelijk materiaal, DNA of RNA en is heel vaak van dierlijke oorsprong. Het materiaal is niet levend in tegenstelling tot bacteriën, die wel levende organismen zijn. Overal zijn er bacteriën en meestal zijn deze niet direct schadelijk voor onze gezondheid. Sommigen van deze bacteriën zijn zelfs nuttig voor de gezondheid, omdat ze bijvoorbeeld een functie hebben bij de spijsvertering in de darmen. De Allopathische of reguliere geneeswijze schrijft antibiotica (AB) voor tegen bacteriële infecties. Virussen hebben een “HOST” nodig omdat zij zich niet kunnen vermenigvuldigen buiten de gastvrouw-heer om. In dit licht wordt het virus-de bacterie -als-vijand- door de reguliere wetenschapper en/of arts gezien en vaak ook verkondigt. In de homeopathie en als klassiek homeopate leggen we, leg ik minder de focus op het beeld van een VIJAND. Een virus of bacterie is in de holistische benadering een aanleiding die buiten ons ligt. Alleen die mensen met een voor het virus GEVOELIG en TE ZWAK immuunsysteem kunnen ziek worden. Vanuit de holistische benadering gaan we niet een STRIJD of zelfs een OORLOG aan, echter wel een actie om de levenskracht en het immuunsysteem KRACHTIGER te maken. Zo kan de mens dealen met het virus of de bacterie. Ontstaan er klachten en symptomen dan kan het immuunsysteem en de weerstand hier mee aan de slag. Het ziek-zijn kan een rustiger en soms een milder verloop hebben. De verkregen natuurlijke en duurzame immuniteit heeft dan een grote kwalitatieve waarde, die in sommige situaties de rest van iemands leven mee kan gaan.

Het genereren van een sterke afweer of immuniteit aangaande infecties zowel virale als bacteriële die als aanleiding buiten ons liggen, kunnen in principe alleen plaats vinden als ons eigen immuunsysteem “hiaten” vertoond . Het zelf genezende vermogen of onze MEDICATRIX NATURAE is onlosmakelijk verbonden met ons afweersysteem. Ook in de virale Corona besmetting is dit niet anders. Als het innerlijk systeem, de medicatrix narurae in zekere balans is zal genezing spontaan en duurzaam plaatsvinden. Is het natuurlijke evenwicht er niet of onvoldoende, dan kunnen er complicaties ontstaan waaraan iemand ook kan komen te sterven.
Eigenlijk kunnen we zeggen dat we bij de GRATIE van onze levenskracht en afweer leven! Vanaf ons oer-begin in ons menselijk bestaan doorstaan wij gevoeligheden en ziek-zijn door een in balans-zijnde afweer. Ziek-zijn en gevoeligheden, langdurige chronische ziekten of intense epidemieën zijn verbonden en vooral te herleiden naar de essentie van het ( unieke en persoonlijke ) immuunsysteem van elke mens. Het aangeboren en verkregen zelfgenezend en herstellend vermogen samen met ons immunsysteem vormen zo de basis van werkelijk GENEZEN.
Graag wil ik hierbij de wijsheid van Newton aanhalen.
De drie natuurwetten zijn in het jaar 1687 door Isaac Newton beschreven in zijn boek” “De Philosophiae Naturalis Principia Mathematica “. Dit is Latijn voor “wiskundige beginselen van de natuurfilosofie”. In dit boek worden onder andere de beweging en het evenwicht van krachten beschreven.
De derde natuurwet wil ik benoemen omdat het leven zelf op deze wet gebaseerd is en het immuunsysteem dan alleen kan werken. Het is de wet van Actie=Reactie. Iedere actiekracht gaat gepaard met een reactiekracht. Als Freya een hand geeft aan Feline gebeurt dit op hetzelfde moment ook andersom: Feline geeft aan Freya een hand. Actie en reactiekracht vinden op hetzelfde moment plaats.
In ons lichaam beantwoordt iedere functie aan deze natuurwet. Na elke inademing (aktie ) zal een uitademing ( (ontspanning ) volgen. De inspanning van het hart zal daarna een ontspanning van hetzelfde hart laten zien. Steeds weer, in herhaling zal ieder level van het menselijk leven qua balans hersteld worden. Door deze natuurwetmatigheid is aan het menselijke bestaan en van alle andere levende wezens een basis gegeven. De levensenergie, de vitaliteit, veerkracht en dus ook onze immuniteit is gebaseerd op het onderliggende actie=reactie principe.
De weerstand die verbonden is met deze natuurwetmatigheid kan ontregeld en uit balans raken. De WEEGSCHAAL slaat door, in de Homeopathie en vanuit een holistische benadering noemen we deze situatie ziek-zijn.
• Het afweersysteem reageert INCOMPLEET en te TRAAG. Er is onvoldoende herstel van de innerlijke BALANS. Het verstoorde evenwicht is de INGANG voor het virus of de bacterie.

• Het afweersysteem reageert met een OVER-REACTIE. Hier ontstaat een disbalans met EXTREME REACTIES. Vaak zijn dan heftige en intense ontstekingen, abcessen en veel pusvorming de uitdrukkingen die het lichaam daaraaan geeft.

• Het afweersysteem reageert op een ZELF-DESTRUCTIEVE wijze. In een korte en beperkte tijd kan het destructief reagerende afweersysteem het aangedane orgaanstelsel of orgaan in de orgaanfunctie vernietigen. .
Iedere vorm van ziek-zijn spiegelt uiteindelijk dat aan dat alles een onevenwichtigheid in het immuunsysteem ten grondslag ligt. Hoe belangrijk is het dan om onze Levenskracht, ons immuunsysteem, onze afweer in balans te houden! Goed voor onszelf te zorgen, zowel innnerlijk als uiterlijk. Fysiek, energetisch, psychisch, mentaal en spiritueel is geen overbodige luxe! Het is investeren in je eigen unieke en bijzondere Leven!
Vanuit de homeopathische optiek bezien zijn de virussen en bacteriën dan ook bijkomende factoren zonder dit gegeven te willen BAGATELLISEREN. Het feit dat ze kunnen voortbestaan en symptomen kunnen laten ontstaan is een GEVOLG van de DISHARMONIE in het immuunsysteem en niet de OORZAAK. Want als namelijk het afweersysteem goed functioneert worden deze virussen of bacteriën zonder pardon, constructief en werkzaam “opgeruimd”. De natuurlijke afweerfunctie van de mens, mag als deze in balans is, op grote waarde geschat worden.
De immuniteit van de GROEP
De groepsimmuniteit is erg belangrijk, ook momenteel in het Coronagebeuren. Om dit kwalitatief te kunnen bereiken is het belangrijk dat zo rond de 70 á 75% van de mensen in Nederland de CORONA op een rustige wijze het ziekteproces doormaken en zodoende immuniteit verwerven. Het gevolg kan zijn dat bij een immuniteit percentage boven de 75% het virus zich veel minder ongebreideld verder kan verspreiden. Dan zal er een natuurlijke bescherming in de samenleving ontstaan. Bovendien floreert een virus veel beter bij een koude temperatuur dan bij een warme omgeving. De zonnekracht en het doormaken van koorts zijn dus hulpbronnen!
Vanuit verschillende deskundigen, waarbij sommigen niet aan het woord mogen komen, zijn er verschillende visies en wijsheden! De zogenaamde “CORDON SANITAIRE”, de oplossing door QUARANTAINE met eventueel alternatieve invalshoeken is nu een gegeven. Deze werd tijdens de eerste pest epidemie in Europa in 1346 in de praktijk gebracht. Dus de stadspoorten werden gesloten, de vreemdeling had geen toegang meer en de mens werd zo veel mogelijk geïsoleerd in het menselijk contact.


De klassieke Homeopathische “Look”.
Al vele eeuwen is het vooral de Klassieke Homeopathie geweest die als geneeskunst en geneeswijze de focus heeft gelegd op de opbouw, ondersteuning en continuering van het menselijke afweersysteem en de levenskracht. Vanuit de homeopathische benadering kiezen we , kies ik gericht voor stimuleren, bevorderen en het harmoniseren van de natuurlijke afweer. Als de immuniteit van de mens op een milde wijze zich kan uit één zetten met het ziekzijn, dan kan er een toegenomen immuniteit in positieve zin ontstaan. Dat is Verbinding met jezelf en de mensheid om je heen. Dat is geen strijd of oorlog, wel een Win-Win-Situatie.
Ik wens iedereen een goede en positieve week toe.
Zonnige groet,
Lia

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).