Homeopathie en “You cannot walk further than where your Soul has already been”

Donderdag 2 april 2020

Homeopathie is een geweldig prachtig beroep. In het “beroepsland” van de Homeopathie kan als je gelijksoortig, mild, holistisch en duurzaam wilt werken, niet om jezelf heen! Zowel in mijn medische opleidingen en de werkzame jaren daarna, als in mijn opleiding Klassieke Homeopathie en de nu 27 jaren van praktiseren, heb ik altijd veel studietijd en verbinding gehad met het vak Psychologie. Ik mag mij rijk prijzen met een klein handje vol, echt bekwame, integere en wijze docenten, LeerVrouwen en LeerMannen en vooral LeerKinderen!
De praktijk is een bron van inspiratie. Niet alleen omdat ik vrouwen, mannen, kinderen en hele families zie, maar mede omdat elk mens, klein en groot, zo uniek is. In mijn werkwijze en houding wil ik uitstralen, dat elke hulpvraag aandacht en begrip nodig heeft. In ziek-zijn en gezondheid kan de mens een weg vinden, die meer bewustwording kan geven. Zelfkennis en kennis van de wereld om ons heen, kan daarbij hulp bieden om zo vanuit vrijheid (op een verantwoorde wijze) nog meer jezelf te worden. Ik werk vanuit het vertrouwen dat jij jouw levenskracht kan hervinden. Homeopathie is dan de harmonie en de balans in jezelf herwinnen. Regie in jouw leven is dan pure liefde, vertrouwen, bewustwording, zelfherstel en groei en vooral geluk en dankbaarheid met wie jij ten diepste bent.
Omdat mijns inziens ons bewustzijn en onderbewustzijn een groot aandeel hebben in ziek-zijn en gezondheid, hebben de psychologie van Carl Gustav Jung (Zwitserse psychiater 1875-1961) en de Antroposofie (geesteswetenschap ontwikkeld door Rudolf Steiner) een betekenisvolle functie in mijn praktijk.


Homeo-psychotherapie, deze vorm van geleide visualisatie en counseling ben ik in 2001 gaan ontwikkelen. Met behulp van beelden, muziek en geleide visualisatie gevoelens en ervaringen naar boven brengen, die ten grondslag liggen aan problemen van psychische-, emotionele- mentale en energetische aard. Ook met gevoelens uit een eventueel vorig leven kan gewerkt worden. In een veilige en uitnodigende sfeer kun je werken aan je eigen angst, verdriet of welke andere gevoelens dan ook. Daar waar jij dit niet of moeizaam in woorden kan uitdrukken gaan we samen op zoek naar een andere vorm die jou aanspreekt. Door deze manier van ‘aanraken’ kan het proces van herkenning, erkenning en acceptatie ontstaan. Het is mijn ervaring dat deze therapievorm samen met een remedievoorschrift het genezingsproces sneller en dieper in werking kan zetten. Voor kinderen gaat deze vorm van therapie uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. Deze vorm van counseling is onderdeel van het homeopathische consult. Het homeopathisch remedie-voorschrift is gerelateerd aan het beeld van ervaringen en gevoelens die zich na de visualisatie laten zien.
Deze ervaringen, gevoelens of inzichten vormen zo de “bouwstenen” voor de volgende sessie.
In alle jaren, zowel vanuit mijn medische achtergrond als klassiek homeopate heb ik ervaringen opgedaan met de fenomenen “Overdracht & Tegenoverdracht”.
Overdracht is het fenomeen waarbij projectie van een mens plaats vindt veelal betreffende gevoelens over de ouders of over de vader of de moeder of betreffende andere mensen ( familieleden, relatie ect ) op een bepaalde discipline, therapeut of counselor. Er vindt een koppeling en verschuiving plaats van de autoriteit.
De biologische autoriteit is verbonden met het ouderschap. De functionele autoriteit is verbonden met de medische, para-medische disciplines, een therapeut of counselor.
Het vervelende of confronterende, soms zelf het negatieve dat de mens in anderen ziet zegt vaak meer over die mens zelf dan over de ander. Uiteindelijk zal de mens altijd vertellen wie zij of hij diepste is , ook als die mens erg haar of zijn best doet om dit niet kenbaar te maken.


Projectie is eigenlijk het volgende: wanneer iemand eigenschappen, gedrag, emoties of gevoelens van zichzelf tracht te ontkennen, te verbergen of verdringen door deze aan iets of iemand anders toe te schrijven. De zogenaamde “schuld “ ligt dan bij die altijd confronterende collega, de zon die te heet schijnt, de stoel die in de weg staat, de regen die valt, de irritante puber, een blaffende hond, de TeveelVrouw of Man en wie weet wat en wie nog meer !
Projectie gebeurt onbewust en bewust. Het is een vorm een afweermechanisme met name wat we niet willen voelen of willen weten. De projectie is the escape om de issues die wij in onszelf niet graag erkennen of die niet comfortabel voelen, echter wel in ons als “schaduwzijde” aanwezig zijn, zo niet te hoeven aan te gaan. Het is namelijk vele malen makkelijker om deze issues aan andere mensen, dingen, dieren, bomen of what ever toe te schrijven dan de keuze te maken om gewoon eerlijk naar jezelf durven te kijken.
Tegenoverdracht is het fenomeen waarbij de therapeut, counselor of medische, para-medisch disipline, de psychiater of psycholoog eigen gevoelens, ervaringen en waarheden over eigen ouders, andere mensen of relaties of ex-relaties projecteert op de mens met de hulpvraag. Ook kan de patiënt of cliënt associates oproepen die geven dat de Tegenoverdracht in werking gaat. De benaming van Tegenoverdracht heet zo omdat het een reactie is op een Overdracht. Echter dit is lang niet altijd de situatie. Zodra een therapeut, counselor of welke medische of para-medische discipline een oordeel of zelfs veroordeling geeft betreffende de naar hulpvragende mens of aangaande haar of zijn gezin, familie of relatie, is er al creatie van een overdrachts situatie zonder dat er een voorafgaande overdracht vanuit de patiënt(e), cliënt(e) heeft plaats gevonden. Er kan een rolverdeling plaatsvinden bijvoorbeeld *Ouder-Kind
*Vrouwelijke-Mannelijke energie, *Partner-Ex-partner.
Zo kan er een situatie van onveiligheid, indoctrinatie, victimizing en afhankelijkheid ontstaan. Het werkelijke, echte issue van de mens in kwestie komt niet of onvoldoende aan de orde. Daardoor kan dit ook niet worden uitgewerkt en zal duurzame heling en genezing veel moeizamer worden. Tenslotte is er dan geen of te weinig begeleiding naar de zelfstandigheid van de hulp-vragende mens. De term “Victimizing” mag vooral in deze tijd nog wat uitleg.
Victimizing : to treat someone in an intentionally unfair way, especially because of their race, sex, beliefs, knowledge, wisdom, individuality, uniqueness, constancy.
Als welke disipline, therapeut, psycholoog, psychiater, counselor of coach de eigen niet uitgewerkte issues wil aankijken is projecteren een heel realistische valkuil! De projectie kan dan plaats vinden op patiënten, cliënten of zelfs op hun gezins-of familieleden, hun echtgenoten cq partners. Zo kan in een Tegenoverdracht de issues groter gemaakt worden of gestuurd worden. Familieleden, vrienden, zelfs partners kunnen worden “aangemerkt” als de factor of oorzakelijkheid van het issue waar de patiënt of cliënt mee struggeld. Uiteindelijk is het dan niet het issue van de patiënt-cliënt zelf maar het onverwerkte issue van welke discipline dan ook dat “geplakt “ gaat worden op de mens met de hulpvraag. In een tegenoverdracht met of zonder overdracht in grondbeginsel, gaat het over niet of onvoldoende uitgewerkte issues. Dit triggert bij de coach, de counselor of welke discipline dan ook, de zogenaamde VERGELIJKBARE problematiek van die mens die een hulpvraag heeft!
Overdracht gaat over het bewust of nog meer bewust worden van bepaalde patronen in het leven. Het inzicht verkrijgen waarom bepaalde patronen steeds weer in herhaling plaats vinden. Het projecteren staat zelden op zichzelf. De “SCHULD” wordt vaak buiten zichzelf geplaatst. Echter schuld is geen term die ik wil gebruiken. Vanuit de Jungiaanse Psychologie werk ik met de Licht en Schaduwkant in elke unieke mens, beiden hebben een boodschap.


Mijn insteek is : Waarom voel jij je niet comfortabel bij die voor jou confronterende collega ? Waarom is die stralende warme zon voor jou vandaag niet prettig? Stond die stoel daar niet juist ? Waarom niet, was je te gehaast, vol van stress of irritatie dat je nu net je teen aan de stoelpoot moest stoten ? Waarom mag die hond niet blaffen, omdat jij er last van ondervindt? Waarom mag die andere mens geen andere mening hebben en dit kenbaar maken? Wat in jou is de trigger om je zo te voelen, het zo te ervaren of er een bepaalde herinnering aan te hebben? Dit zijn voor mij de WAT-HOE-WANNEER-WAAROM- vragen waar ik graag mee werk. Die maken dat de mens met de hulpvraag in haar of zijn eigen kracht blijft staan en verder kan ontwikkelen. Het maakt, althans dit is mijn ervaring in de nodige jaren van holistisch, empathisch en egalitair werken, dat die ANDER de mogelijkheid wordt gegeven tot zelfgenezing door de eigen kracht en vitaliteit op psychisch, mentaal, energetisch en Zielsnivo.
Tegenoverdracht gaat over de durf, de keuze, de steeds terugkomende opdracht om te willen blijven groeien in een cyclisch perspectief. Zelfwerk, zelfonderzoek, zelfinzicht maken de cirkel van Geboren worden- Groeien-Bloeien-Loslaten-Sterven-en weer Geboren worden oneindig prachtig en krachtig.
Het bewust worden van je Heden, je Toekomst en je Verleden schenkt blijvende, zachte en vooral duurzame VRIJHEID.

Zonnige Lentegroet,
Lia

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).