Homeopathie en praktisch Vertrouwen

Woensdag 26 februari 2020

Hoe willen wij als mensen , wil ik als homeopate omgaan met het gebeuren rondom het Coronavirus?
In het nieuws wordt verteld over de 80-jarige reiziger in China die besmet zou zijn geraakt met het Coronavirus en terug is gevlogen naar Parijs. Na aankomst is deze man opgenomen in het ziekenhuis. Deze man is overleden. Het is belangrijk in eerlijkheid en met de feiten te blijven bezien wat de situatie ook kan zijn!


Een man van 80 jaar met een daarbij behorende leeftijd gerelateerde zwakkere en sterk verminderde aangeboren immuniteit heeft dan eigenlijk te weinig levenskracht om het virus weerstand te kunnen bieden. Ook andere externe invloeden kunnen een rol spelen.
*Een lange vliegreis met wellicht de nodige inspanning.
*Vermindering van het zuurstofgehalte in het vliegtuig tijdens deze lange reis.
Een virus of een bacterie is uiteindelijk niet de oorzaak wel de aanleiding. Het gaat over de onderliggende vitaliteit en levenskracht waarmee wij als mens en ons lichaam omgaan met die aanleidende “ontmoeting”.
Coronavirus oftewel 2019-nCoV
De eerste uitbraak van het virus werd gesignaleerd in de Chinese miljoenenstad Wuhan halverwege december 2019. De vismarkt aldaar, waar ook levende en wilde dieren verkocht werden, is de waarschijnlijke besmettingsbron. Het virus verspreidde zich vervolgens via besmette reizigers naar andere provincies van China en naar andere landen waaronder Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Australië, Frankrijk, België en Duitsland. Op 20 januari 2020 werd in Guangdong bevestigd dat het nieuwe virus zich kan verspreiden door contact tussen mensen. Het aantal bevestigde besmettingen nam in de tweede helft van januari exponentieel toe, met ongeveer wekelijks een vertienvoudiging van het aantal besmettingen. Begin februari verliep de toename ongeveer half zo snel. Volgens deskundigen was het nog te vroeg om aan die trend waarde te hechten. Zo vermoedde de directeur van het virologie-instituut van de Charité dat het Chinese meldsysteem overbelast is en dat daarom het aantal nieuwe infecties minder sterk lijkt toe te nemen.
Op 27 januari 2020 werd het virus in Nederland geclassificeerd als een A-ziekte, hierdoor is een meldingsplicht van kracht voor artsen die iemand ervan verdenken besmet te zijn.
Op 30 januari werd door de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale noodtoestand uitgeroepen.
Op 10 februari maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de ziekte die het virus veroorzaakt de naam “COVID-19” zou krijgen. Directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus zegt dat er een naam bedacht moest worden die niet te herleiden was tot een bepaalde geografische locatie, een dier of een groep mensen. Ook moest de naam uitspreekbaar zijn.
Ziekteverloop en Symptomen
Het virus kan zich verspreiden van mens op mens; in China raakten veertien behandelaars in een ziekenhuis besmet. Gewoonlijk veroorzaakt de infectie met het virus griepachtige klachten zoals koorts, ademhalingsklachten, hoesten, kortademigheid en longklachten. In sommige, zware gevallen kan het virus leiden tot longontsteking, sepsis, uitval van de nieren en kan de patiënt komen te overlijden. Patiënten die al verzwakt zijn door andere ziektes lopen een groter risico op complicaties.
Net als het SARS-virus infecteert 2019-nCoV mensen via ACE 2-receptoren. Het heeft echter een tien tot twintig maal hogere affiniteit, wat een verklaring kan zijn voor de, vergeleken met SARS, hogere mens-op-mens besmettingskans. Het virus kan zich zowel diep in de longen als in de bovenste luchtwegen vermenigvuldigen. Dat laatste zou mede verklaren, waarom patiënten met milde symptomen al besmettelijk kunnen zijn.
Bronvermelding: Wikipedia 2019-2020

En dan de Homeopathie!
Regelmatig krijg ik vragen over het Coronavirus dat zich nu vanuit China over grote delen van de wereld lijkt te verspreiden. De vraag die mij dan gesteld word is eigenlijk altijd: Wat en hoe kan de Homeopathie werkzaam zijn in het Corona-gebeuren?
*Als homeopaten in Nederland mogen we het in feite niet behandelen, omdat er geen klinisch onderzoek naar is gedaan.
*Ook hebben we als beroepsgroep in Nederland geen ervaring met de gevolgen van dit virus en een homeopathische behandeling afgestemd op de totaliteit van het symptomenbeeld.
*Door contacten in het homeopathische netwerk weten we wel dat een aantal Chinese homeopaten met een aantal remedies mensen begeleiden.
Mijn belangrijkste aanreikingen:
*Duurzame en gezonde zelfzorg door: vitaliteit en weerstand te ondersteunen met zoveel mogelijk biologische voeding, gezuiverd/gefilterd water te drinken, daar waar mogelijk de Vit D aanvullen door veel buiten te zijn en in het zonlicht, extra vit C als boost nemen, dagelijks elixer Floradix van Salus nemen.
*Daar waar nodig een constitutionele homeopathische begeleiding als basis, zodat de symptomen niet worden onderdrukt waardoor er ook weer een vermindering kan optreden van de weerstand en vitaliteit. Voldoende kwalitatieve slaap per nacht.
*Vertrouwen in je eigen levenskracht en vitaliteit en hier bewust innelijk en uiterlijk aan werken.
*Zelf vind ik winterzwemmen( van september t/m maart) met een verantwoorde en goede warming-up fantastisch als support voor een gezonde weerstand-opbouw. Info op www.feelingfitt.nl

Lentegroet, Lia

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).