Homeopathie en allopathische medicatie

Donderdag 23 januari 2020

Een veel gestelde vraag die ik vaak krijg is: het innemen van de homeopathische remedie en daarbij de al jaren gebruikende allopatische medicatie, hoe verhoudt zich dit met elkaar?
Laat ik beginnen met het gegeven dat voorgeschreven medicatie door een andere discipline niet zo maar door welke therapeut dan ook afgebouwd of gestopt mag worden. Zo is dit in Nederland geregeld. Alleen de persoon in kwestie heeft de vrijheid om de medicatie wel of niet in te nemen, af te bouwen of geheel te stoppen. Ook al ben je medisch geschoold, dan ga je niet participiëren in het voorschrift van een andere discipline. Afstemmen en overleggen met diegene die de allopathische medicatie heeft voorgeschreven is de eerste stap. De reguliere medicaties hebben een ander doel dan de homeopathische remedies. Het staat ongeveer zo beschreven: Allopathie is de conventionele vorm van geneeskunde, waarbij middelen gebruikt worden om symptomen te onderdrukken of tegen te werken. Enige voorbeelden: anti-depressiva, anti-histaminica, anti-psychotica, anti-biotica, anti-conceptie, anti-epileptica, anti-coagulantia, anti-ischemische medicatie, anti-aritmica en bèta-receptor blokkerende medicatie.
Graag besteed ik wat meer aandacht aan de bètablokkers, omdat ik met veel regelmaat ervaringen heb met deze medicatie in mijn praktijk en mede omdat ik vanuit mijn medische achtergrond en ervaringen deze info kan delen.
Bètablokkers verlagen zowel de hartslag, bloeddruk als de stofwisseling. Bètablokkers worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk, veronderstelde slagaderverkalking, hartritmestoornissen, Angina Pectoris, hartkramp en na een hartinfarct. Bètablokkers verlagen de hartslag, waardoor het hart geen eigen ritme meer zal volgen. Verder worden ze gebruikt om negatieve gevoelens van angst en angststoornissen te verminderen. Bètablokkers maken het lichaam ongevoeliger voor stress, omdat de werking van de stresshormonen wordt geblokkeerd. Echter stresshormonen hebben ook een funktie in het menselijk lichaam en de geest. Bètablokkers blokkeren de werking van de zogeheten bèta-adrenerge receptoren. Deze bèta-receptoren zitten voornamelijk op de cellen van het hart en in de bloedvaatjes in spieren, longen en baarmoeder. Echter de ervaring is, dat de Bètablokkers een grote impact hebben door hun remmende werking op het gehele centrale zenuwstelsel. Onze sensoren, onze instrumenten of organen die veranderingen kunnen waarnemen, dat als oog en als oor kan fungeren komen in een ander daglicht te staan bij het nemen van Bètablokkers. Fysiek gezien kan dit zich laten zien in een vermindering van het gehoor, reuk, gezichtsvermogen, tastzin, smaak, psychisch welbevinden, gevoelsbeleving, connectie en disconnectie, mentaal kan er vergeetachtigheid zijn en hiaten in het geheugen.

Bètablokkers kunnen bijwerkingen hebben die serieus mogen worden genomen.
*vermoeidheid *lage bloeddruk *duizeligheid *hoofdpijn *verlaagde hartslag, *haartkloppingen *evenwichtsstoornissen *benauwdheid bij inspanning *koude handen en voeten *fenomeen van Raynaud, (dit is een situatie waarbij de bloedvaten tijdelijk of langere tijd verkrampen en daardoor stroomt er minder bloed door. Vingers en tenen verkleuren dan en gaan pijn doen of gaan tintelen) *misselijkheid *flauwvallen, *buikpijn *diarree *obstipatie *toename hartfalen *eerstegraads hartblok *braken, *bronchospasmen (ook bij patiënten zonder obstructieve longziekte) *verminderde alertheid *slaapstoornissen *nachtmerries *depressie *hartgeleidingsstoornissen *droge mond, droge/geïrriteerde ogen *visusstoornissen *nervositeit *angst. *erectiele of seksuele disfunctie bijvoorbeeld de ziekte van Peyronie,( goedaardige verharding in de penis wat een kromstand geeft tijdens de erectie) *gestoorde leverfunctie *oorsuizen *gehoorproblemen *smaakstoornissen *overgevoeligheid. *geheugenverlies *verwardheid,
Stof-merk en productienamen van de Bètablokkers
Atenolol
Bisoprolol
Carvedilol
Labetalol
Metoprolol
Nebivolol
Pindolol
Propranolol
Sotalol
In de Homeopathie zijn we rijk gezegend met een groot arsenaal aan remedies, die hun werkingsgebied hebben in het wel en wee van hart en bloedvaten. In fysieke klachten, energetisch en hartpijnen c.q. klachten die te maken hebben met het psychisch gebeuren van het hart. Vooral in de RozenFamilie zijn er prachtige remedies die fantastische transformaties te weeg kunnen brengen in al onze “HartPijnen”. Ons hart is namelijk meer dan een spier die zorgt voor een gezonde bloedvoorziening in ons lichaam. Je hart is meer dan een pomp! Jouw Hart dat ben Jij!
Warme groet,
Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).