Homeopathie en de authentieke Vrouw

Donderdag 9 januari 2020

De afgelopen jaren heb ik op velerlei manieren vrouwen ontmoet die authentiek en trouw aan zichzelf waren geworden en dit ook bleven. Ik ben op zoek gegaan naar de verbinding met de Homeopathie die duurzaam, niet- onderdrukkend, transparant, spiegelend, mild en ook krachtig een ontwikkelingsweg of een helingsproces in werking wil zetten en dit begeleiden. Homeopathie heeft een eigenheid als geneeswijze omdat de mens met welke vraag of welk issue dan ook altijd centraal blijft staan. Mijn kanttekening daarbij is, dat het homeopathische consult holistisch dient te zijn. Omdat de mens uniek en eigen is kan het remedievoorschrift en de monitoring ook uniek zijn Deze eigenheid en uniek-zijn in de homeopathische begeleiding vind ik ook terug in de eigenheid, uniek-zijn, authentiek durven zijn van de TeVeelVrouw. De TeVeelVrouw staat geaard, geworteld in haar eigen uiterlijke en innerlijke Tuin. Toch kan ze zich verbinden met de Tuinen van anderen om zich heen zonder zelf ontworteld te raken. Ze is compassie-vol, invoelend en praktisch. Daardoor voelt en ervaart zij het leven met de kwaliteiten van vrouwelijke en mannelijke krachten in balans. Emoties nemen het gevoel niet over. Invoelend blijft zij verbonden zonder zichzelf in opvlammende emoties te lang of voordurend te verliezen. Daarom deze ode aan de TeVeelVrouw! Volgende week een ode aan de Man in de PenoPauze!

De TeVeelVrouw
Ik ben te lief en heb te veel lief. Ik voel te veel en ik voel te diep. Ik heb veel energie, te veel eerlijkheid en ik wil te veel. Ik zet mensen te veel aan het denken en laat mensen te veel voelen, te veel in hun eigen spiegel kijken.
Mag ik puur zijn en zelfverzekerd? Mag ik eerlijk zijn en gepassioneerd? Mag levendig, energiek, te slim, te intens, te succesvol, te krachtig, te prachtig, te wijs, te doelgericht, te stralend zijn?
Of “mag” ik gaan indammen, stappen terug doen, aanpassen, in het gareel lopen, op de plek gaan staan die een ander mij wijst, mij gedragen zodat de ander zich comfortabel kan voelen.
Alleen………. ik ga voor een teder Hart, ik wil een Licht & Liefdebrengster zijn, ik ga voor oprechtheid, gerechtigheid, respect, integriteit, ik ga voor volle en verbonden aandacht, ik ga voor trouw zijn aan mijn mooie Zelf! Ik mag houden van wie ik ben, was en nog meer wil worden. Ik mag een Wijze Vrouw zijn die zichzelf kan helen.
Ik ben geen bedreiging, je hoeft mij niet te verstikken, te bedotten, te kleineren, te negeren of in een kwaad daglicht te stellen bij anderen. Ik laat het Leven in alle schoonheid, grootsheid, kleinheid, uitdagingen, hindernissen en passie er zijn.
Ik straal en ik omhels mijn TeVeelVrouw want ik ben blij met Haar en aanvaard Haar dankbaar als een geschenk.
Ik mag spiegelen, helen, genezen, luisteren, raad geven, aanzetten tot….., bevrijden totdat de kern van het Hart en de Ziel van wie of wat dan ook zichtbaar is geworden. Dan is mijn TeVeelVrouw magie geworden. Dus dan sta ik, ik sidder, ik struikel, ik sta weer op, ik bibber, ik zoek, ik verwonder, voel en beweeg, een TeVeelVrouw die niet zweeg.

Warme groet, Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).