Klassieke Homeopathie, een duurzame geneeswijze.

Donderdag 31 oktober 2019

Als klassiek homeopate werk ik met de causa en de aanleiding als iemand een hulpvraag heeft. Graag wil ik iets meer delen over wat causa en aanleiding eigenlijk voor plaats hebben in het proces van ziek-zijn. Oorzakelijkheid, de causa of causaliteit heeft wortels in de mens zelf. De causa begint dus in de mens als persoonlijkheid. De aanleiding van disbalans of ziek worden ligt buiten de mens. De aanleiding kan een virus, bacterie, een parasiet, een schimmel, slechte woonomgeving, zorgen om… , een traumatische ervaring of bv weersomstandigheden zijn. De causa verteld eigenlijk een verhaal over het innerlijk van die mens. Haar of zijn levenskracht, vitaliteit, fysieke, energetische en psychische veerkracht.

Als er deze Herfst buikgriep heerst in Deventer ligt niet iedereen in haar of zijn bed! De bacterie , het norovirus of de parasiet is dan de aanleiding. De causa, het interne milieu van de mens, de weerstand en vitaliteit en mede de erfelijke factoren, laten zien hoe en op welke wijze iemand zal omgaan met deze “ontmoeting” van een buikgriep of andere vorm van griep. Als we als mens in balans zijn, ons geaard voelen en evenwicht hebben in onze eigen vrouwelijke en mannelijk energie en krachten, dan hoeft een “ontmoeting” met welke aanleiding dan ook geen verder gevolg te hebben. Zijn we als mens al langere tijd vermoeid, niet geheel in evenwicht, te veel hooi op onze vork nemend, dan bestaat de kans dat een “ontmoeting” een gevolg, namelijk ziek worden, kan hebben. Moeder Natuur roept je dan als mens als het ware tot de orde. Ze is wijs en zal de meest milde vorm nemen om een signaal af te geven. Wellicht is er rust nodig, liggend in bed kan de mens tot overdenken komen en bewust-zijn over een periode van wat dan ook aan TE VEEL VAN. Soms is reiniging van afvalstoffen nodig en is er koorts om het interne vuurtje op te stoken en zo de afvalstoffen te elimineren. Dat kwijt raken van die afvalstoffen doet elk mens op geheel eigen wijze. Overgeven, diarree, neus-of oor-loop, huidontstekingen of hoesten.
Aanleiding en causa zijn er eigenlijk altijd samen, die twee hebben een boodschap wat soms door middel van ziek-zijn je als mens inzicht geeft en kan leiden tot een duurzame heling!
Ik wens iedereen een vitale en mooie Herfst-Tijd toe.
Warme groet,
Lia.

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).