Homeopathie en de vijf Elementen

Dinsdag 3 september 2019

De remedies die ik voorschrijf komen uit de natuurrijken en laten zien hoeveel er aan heling ligt in Moeder Natuur zelf. Graag deel ik dus informatie over de vier elementen Aarde, Lucht, Vuur en Water en vijfde element Aether. De vijf elementen zijn samen een wezenlijk onderdeel in de Homeopathie. Als mens, dier, plant en steen hebben we de elementen  nodig om ons unieke leven vorm te geven. Komende weken zal ik de elementen met de brug naar de Homeopathie beschrijven. Deze week wil ik het element Vuur aandacht geven.

 

Vuur

Het element Vuur is het enige element dat niet op zichzelf kan bestaan. Het heeft andere elementen nodig om tot uitdrukking te komen. Vuur heeft Aarde en Lucht nodig oftewel brandstof en zuurstof. En dat maakt het een bijzonder element. Zonder vuur kunnen de mensen  hier op Aarde niet leven.
De Zon is nodig voor warmte en groei, echter ook op andere manieren is vuur verbonden met de Aarde. Het Vuur in haar binnenste in de vorm van vulkaanuitbarstingen en bosbranden  aan de oppervlakte.
Daar waar Vuur is geweest, is de Aarde vaak weer vruchtbaar. Vuur hoort bij het Zuiden en heeft een grote mate van mannelijke energie in zich. Evenzo de warme en koesterende vrouwelijke energie. Het staat voor verandering, transformatie, zuivering en energie. Innerlijk geeft het enthousiasme, wilskracht, toewijding en overzicht.

Vuur geeft  de mogelijkheid om dingen in gang te zetten.
Het is de vonk die creatie mogelijk maakt.
Vuur kan echter ook vernietigen waarbij er ruimte komt voor nieuwe dingen.
Zoals de Feniks als jonge vogel herrijst uit de as en er een nieuw bos ontstaat met jonge sterke planten na een bosbrand.

Vuur dooft als het geen nieuwe brandstof krijgt of als er geen zuurstof meer is.
Om je eigen Vuur brandende te houden, zul je jezelf hebben te voeden om inspiratie op doen. Stilte, rust en nieuwe impulsen houden je innerlijk Vuur brandend. Geef je je innerlijke Vuur de ruimte om oude  ballast te verbranden, dan kun je innerlijk transformeren en schep je ruimte om te blijven groeien.

Vuur is als element ook zo bijzonder. Het heeft het element Lucht nodig om tot volle bloei, dus vuurkracht te komen.
Ook heeft Vuur het element Aarde nodig om te kunnen worden aangemaakt en zich te laten dragen. Er is een veilige ‘bodem’ nodig om zich als element te manifesteren.
Vuur is koesterend en verwarmend. Het geeft verbinding als je samen op een late avond rondom het Vuur zit. Samen eten om het Vuur, verhalen vertellen, luisteren of muziek maken en zingen. Vuur kan ook verzengend zijn, bossen in rook laten opgaan, omdat de zomer droog is en er te weinig regen is gevallen of er teveel met Vuur is gespeeld!

Hoe is het met jouw VUUR, is het verwarmend, kun je je passie en compassie voelen?
Het Vuur-element heeft ook actie, snelheid en speelsheid in zich.
Mag jouw innerlijk Vuur stralen en verwarmen op een wijze die passend is voor jou? Vuur mag er zijn om te verwarmen en te genieten.

Om tot een meest passend homeopathisch voorschrift te komen, heb ik als klassiek homeopate passie, compassie, soms actie en snelheid nodig om tot een remedievoorschrift te komen, wat bij die mens of dier met haar/zijn hulpvraag het meest kan aansluiten. Transformatie van ziek-zijn naar helen vraagt eerlijkheid (reiniging) om te kijken naar de aanleiding en de oorzaak. Om deze hulpvraag te kunnen  begrijpen en voelen heb ik mij als therapeut en mens te verbinden met het Vuur in die ander. Ik zorg dus ook goed voor mijn eigen innerlijke Vuur om zo een setting in het consult te laten ontstaan, die warmte uit kan stralen.

Warme groet, Lia 

                  

 

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).