Homeopathie en de vijf Elementen

Woensdag 21 augustus 2019 

Ik ben weer terug na enkele weken van rust en genieten van deze vakantietijd. Ik hoop dat wie dit leest ook een mooie vakantieperiode heeft gehad of nog aan het nagenieten is.

De remedies die ik voorschrijf komen uit de natuurrijken en laten zien hoeveel er aan heling ligt in Moeder Natuur zelf. Graag deel ik dus iets over de vier elementen Aarde, Lucht, Vuur en Water en vijfde element Aether. De vijf elementen zijn samen een wezenlijk onderdeel in de Homeopathie. Als mens, dier, plant en steen hebben we de elementen  nodig om ons unieke leven vorm te geven. Komende weken zal ik de elementen met de brug naar de Homeopathie beschrijven.

 

Aarde

De Aarde, de bol met gedeeltelijk gesmolten gesteente en met aan haar oppervlakte water- en landpartijen. Zij gaat  met een enorme snelheid  door het heelal heen.

Zij is de bron van alle leven. Daarom krijgt ze vaak de naam  Oermoeder. Ze heeft vele namen: de Grieken noemden haar Gaia, de Hindoes Prithivi en de Babyloniërs Ishtar. 

Al sinds de oudheid wordt de Aarde voorgesteld als een Godin, waarbij de heuvels symbool staan voor haar borsten en grotten en spleten in de aarde voor haar baarmoeder.

De Moedergodin Aarde baart en voedt al het leven en alles dat sterft wordt weer in haar opgenomen.

Een eeuwigdurende cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte.

De Aarde, dus Moeder Aarde,  is de metafoor voor diegene die ons draagt, ons houvast schenkt, ons kan koesteren en voeden. Zoals een mama haar kindje de borst schenkt voor de bonding, zo is de Aarde steeds met ons verbonden.

Het element Aarde is het meest dichte element van de vijf elementen Aarde, Lucht, Vuur, Water en Aether. De energie is zo verdicht dat we het waarnemen als vaste materie.

Het vertegenwoordigt de basis van het bestaan en hoort bij de 3 onderste chakra’s die verbonden zijn met de basisbehoeften van de mens en het dier: voedsel, een woonplek en veiligheid.

Het is het element dat  helpt met vertragen, rust en verstilling. Het is ook het praktische element, het element van doen en vormgeven.

Vanuit deze basis kan er dan creatie en manifestatie zijn, dat wil zeggen iets in materie omzetten. Dat iets heeft de stroming van gevoel nodig (Water) dat door inspiratie (Lucht) en de vonk van passie (Vuur) en de alles eeuwige levensstroom ( Aether ). Dat alles tezamen is creatie.

Hierin zie je dat alle elementen samenwerken om iets tot stand te brengen. Het element Aarde speelt daarin een belangrijke rol. Vanuit de rust en de stilte, de veilige basis, kun je voelen waar je behoefte aan hebt. Dat kan je inspireren en je passie aanwakkeren, waardoor je daadwerkelijk datgene vorm geeft wat voor jou van belang is.

Ervaar je de veilige, rustige gronding niet of minder, dan kom je niet verder dan in je basisbehoeften te voorzien. Je dromen blijven dromen omdat het manifesteren zich nog verder heeft te ontwikkelen.

Aarde staat voor koestering, rust, voeding en creatiekracht.

Het is het Moederprincipe dat de basis vormt voor al het leven.

Goed geaard zijn, goed in verbinding zijn met de grond onder je voeten, maakt dat je meer in je lichaam komt en daardoor beter in verbinding komt met je mooie jezelf.

Dat geeft ontspanning en rust en maakt dat je steviger in je schoenen staat, vooral als er spanningen of turbulentie in het leven wordt ervaren.

 

Moeder Aarde voorziet ons van alles wat nodig is, zoals een mama haar kind omhult en geeft wat nodig is.  Bij de Aarde horen de kleuren bruin, geel en zwart. Dit is de symboliek van de verdieping van de aarde zelf en de tijd van de Winter. Als de Aarde ons draagt is de Winter het seizoen dat ons kan omhullen en brengen tot rust en verstilling. Wandelend in de Winter ligt Moeder Aarde ook in rust, wat ons de spiegel van verinnerlijken kan geven.

Aarde en Homeopthie hebben een brug naar elkaar in het feit dat alles in de Homeopathie uiteindelijk gaat om verbinding.

De homeopathische remedie heeft als doel de gene in kwestie nog meer zichzelf te laten worden, dus verbinding met jezelf.

Om tot een meest passend homeopathisch voorschrift te komen, heb ik als klassiek homeopate inzicht en overview nodig door verbinding te maken met wie een hulpvraag heeft.

Verbinding met het gezond en ziek-zijn van die mens, het dier of welk levend wezen dan ook. Verbinding met de situatie en omstandigheden, zowel innerlijk als uiterlijk. De verbinding met de aanleiding en de oorzakelijkheid in het ziek worden, ziek blijven en de weg naar een gezonde situatie.

Homeopathie geeft aarding, gronding, omhulling, creatie, veiligheid en draagkracht aan je leven. Alle heling kan en mag je zo ontdekken in je unieke Zelf.

 

Song for Mother Earth

Dear Mother Earth you carry me,

Dear Mother Earth you protect me, 

Dear Mother Earth you feed me, 

Dear Mother Earth you cherish me, 

Dear Mother Earth you love me. 

Dear Mother Earth I will carry you,

Dear Mother Earth I will protect you,

Dear Mother Earth I will feed you,

Dear Mother Earth I will nurture you,

Dear Mother Earth I will love you infinitely

every day of my life.   

  

Lia Opstal-Dees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).