Homeopathie en ANDERS BELEVEN

Woensdag 23 januari 2019

In mijn praktijk gaat mijn aandacht veel uit naar kinderen met zogenaamde gedragsproblemen, die inmiddels vele afkortingen en benamingen hebben gekregen, zoals ASS (Autisme Spectrum Stoornis: de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme), klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS, ADHD, ADD. In mijn benadering van het totale unieke kind werk ik met datgene wat het kind laat zien in haar/zijn eigen puurheid. Een vermoede/gestelde diagnose via het DSM-5, het handboek voor psychiaters is dan van secundair belang. Ook ontmoet ik in mijn praktijk veel Nieuwetijdskinderen, Sterrenkinderen, Indigokinderen en Kristalkinderen. Deze unieke kinderen (elk kind is overigens uniek voor mij) hebben met hun intuïtieve, wijze en sterke verbinding met de natuur en de kosmos (en grote gevoeligheid/overgevoeligheid) een begeleiding nodig, die niet onderdrukkend is. Koestering en een positieve benadering van de kwaliteiten van deze kinderen is zo belangrijk, juist omdat zij ons als volwassenen nog veel hebben te leren. Vaak hebben deze kinderen bepaalde fysieke/psychische kenmerken en soms ook klachten die een grote impact hebben op hun dagelijks leven en dat van de rest van het gezin. Juist omdat deze kinderen soms zo gevoelig zijn en in hun uniekheid veel hebben te schenken, kan de klassieke homeopathie heling, balans en harmonie brengen door een persoonlijke en liefdevolle benadering zonder oordeel. Helaas krijgen deze kinderen te vaak een andere diagnose vanuit het DSM-5. Hoogbegaafde kinderen en super intelligente kinderen worden vaak met elkaar verward. Super intelligente kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. Hoogbegaafde kinderen hebben ook een IQ van 130 of hoger en hebben vaak een creatief brein en een grote dosis aan doorzettingsvermogen. Bij deze kinderen is het onderpresteren op school door verveling en geen passend lesaanbod aan de orde, waardoor ze weleens als lui betiteld worden. Ook deze kinderen nemen een unieke plek in. Ze hebben vaak hoge idealen, die kunnen leiden tot perfectionisme. Hoe beleven wij elkaar en hoe beleven kinderen hun leeftijdsgenootjes die een andere kijk op veel dingen hebben ? Mogen anno 2019 er kinderen en jongeren een plek krijgen in onze samenleving als zij het leven anders beleven? Wil onze samenleving en ons onderwijssysteem luisteren naar signalen die we krijgen? Vanuit de klassieke homeopathie richt ik mij op de persoonlijke hulpvraag waarbij Nieuwe Tijdskinderen vaak ook flinke fysieke klachten hebben. Klachten in de spijsvertering, keel-neus en oorklachten, allergieën, vitaliteits- en vermoeidheidsklachten, angsten en in en doorslaapproblemen en vaak is er sprake van  hoog sensitief/stimulatief gedrag. In mijn palet van holistisch werken zijn er vele kleuren, met andere woorden ook deze kinderen en jongeren mogen met mijn begeleiding hun eigen unieke ONTWIKKELINGSWEG gaan.

Hartegroet, Lia

 

 

 

Written by Lia Opstal-Dees
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de School voor Homeopathie te Amersfoort en ben daarna mijn praktijk gestart. Sinds 1993 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).