Genezen is weer meer heel worden en zijn. Meer heel kunnen zijn, is jezelf zijn, ervaren en voelen zoals je als mens bedoeld bent.