Consultprijzen

Per 1 oktober 2020

Omschrijving Tijd Prijs
Eerste consult (60 min.) € 135,-
Vervolgconsult (30 min.) €85,-
Acuut consult per telefoon (30 min.) €95,-
Acuut consult in de praktijk (max 60 min. ) €160,-
Acuut huisconsult (max 60 min. excl. reistijd en reiskosten) €190,-

BIJ ACUTE / HUISCONSULTEN WORDEN IN REKENING GEBRACHT:

Omschrijving Kosten
Reiskosten €0,30 per km.
Voor ieder extra aansluitend half uur i.v.m. verlenging van het consult en voor de reistijd €60,- per 30 min.

Een consultafspraak dient 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt de gehele consultprijs van het betreffende consult in rekening te brengen.
In die 48 uur heb ik eventueel nog de mogelijkheid een andere patiënt(e) in te plannen. Vanzelfsprekend is het zelf ziek worden binnen deze termijn in deze regeling niet van toepassing.

Rekeningnummer (IBAN): NL48 TRIO 0198 0861 72