Het eerste consult en de follow-up

In het eerste consult maken we kennis en leg ik graag een basis van vertrouwen om samen te werken in belang van jouw gezondheid of die van jouw/jullie kind of dier. Het invullen van de levensbiografie is een praktische hulp tijdens het eerste consult. Een handleiding daarvoor is hier aan te klikken.

Samen inventariseren we de klacht/klachten en kijken naar de aanleiding en de oorzaak. Soms zijn deze duidelijk. Soms heeft het meer tijd nodig om dit helder te krijgen. Ik luister naar jou en jouw verhaal. Daar waar nodig zal ik je mild spiegelen. Mijn vragen zullen niet alleen gaan over de klacht/klachten. Om een passend homeopathische middel te kunnen voorschrijven, wil ik jou beter leren kennen. Vragen over slaap, het herinneren van dromen, voeding, hobby’s, werk en jouw passies komen aan de orde.

Een eerste consult duurt  60 minuten. Een kinderconsult vindt plaats in aanwezigheid van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het kinderconsult vind ik het belangrijk om het kind te leren kennen op een spontane, speelse manier. Ik nodig het dan uit voor een spelletje of praatje. Bij elk kind verloopt dit weer anders, al naar gelang de leeftijd. Vertrouwen, veiligheid en ontspanning vind ik van groot belang. Het kan zijn dat we een deel van de info (waar het kind niet bij hoeft te zijn) later per telefoon uitwisselen. Bij jongeren en pubers stem ik altijd af of zij/hij het consult alleen in wil gaan of met ouder(s)/verzorger(s).
Na het luisteren naar jouw verhaal en het inventariseren van de klacht(en) zal ik uitleg geven over de inname van een homeopathische remedie. We bespreken ook de homeopathische diagnose/prognose en het verdere verloop na de eerste inname. Ouder(s)/verzorger(s) vraag ik te updaten over het kind. Het updaten kan per telefoon, email of WhatsApp.

Om het remedievoorschrift goed te kunnen monitoren en daar waar nodig het voorschrift bij te stellen, plannen we een follow-up. Dit kan al na een week nodig zijn, maar kan ook na een maand of langer. Echter in een acute/subacute situatie kan die tijd nog korter zijn.

DE FOLLOW-UP.

Tijdens de follow-up wisselen we uit over de ontwikkelingen na de inname van de homeopathische remedie. Wat heb jij ervaren, hoe gaat het met jouw klacht/klachten. Zo nodig wordt het voorschrift aangepast. Zowel in het eerste consult als in de follow-up heb ik vragen over dromen. Dromen kunnen spiegelen wat tijdens de dag niet aan de orde is gekomen. Dromen geven waardevolle informatie, ook al begrijp je deze niet altijd gelijk. Ik werk veel met het duiden/begrijpen van dromen vanuit de Jungiaanse psychologie.

De follow-up duurt ongeveer 30 minuten.

 

HET ACUTE CONSULT.

In een acute situatie kan een acuut consult in de praktijk, thuis of per telefoon plaatsvinden. Na het eventueel inzetten van een eerste remedie-voorschrift is er contact via updates. In geval dat er meerdere remedievoorschriften nodig zijn binnen de eerste 12 uur, dan kan er extra behandeltijd in rekening worden gebracht.  Mocht er na 12 uur nog verdere behandeling nodig zijn, dan wordt een follow-up ingezet.  Zonodig geef ik ook advies een huisarts of specialist te consulteren.